ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

Με την εισαγωγή του στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π, ο οικότροφος δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή σχετικού συμφωνητικού.

Στο χώρο των Εστιών προστατεύεται η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση & δράση Φοιτητών.

Οι οικότροφοι κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Εστία έχουν την ευθύνη για την κοινωνική πολιτιστική πνευματική και ανθρώπινη λειτουργία του χώρου.

Οι οικότροφοι είναι υπεύθυνοι για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων.

Απαγορεύεται από τα δωμάτια η αφαίρεση των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραλήφθηκαν από τους φοιτητές, καθώς κι οποιαδήποτε αλλαγή στην επίπλωση.

Η σύντομη φιλοξενία (αποκλειστικά συγγενικών προσώπων) επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δωμάτια των οικοτρόφων για έλεγχο, μετά από σχετική προειδοποίηση.

Ο οικότροφος πρέπει να θέτει το δωμάτιο του στην διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, για εξωτερικές και εσωτερικές επισκευές, σε τακτικά διαστήματα κατά την διάρκεια του έτους και αφού ενημερωθεί νωρίτερα, έτσι ώστε αυτά να προβαίνουν στην αποκατάσταση ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου.

Συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας συντήρησης και πολιτισμού για θέματα σχετικά με την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και της Φ.Ε. για την ασφάλεια και σωστή χρήση του υλικού και των μέσων της Εστίας.

Οι οικότροφοι που απουσιάζουν από την Εστία για τις διακοπές των Χριστουγέννων ή Πάσχα ή για εκδρομή ή για άλλους λόγους πρέπει να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Εστίας.

Aπαγορεύονται τα κατοικίδια εντός των δωματίων και χώρων των εστιών.

Απαγορεύεται η στάθμεση δικύκλων στις εισόδους των κτιρίων.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς οικοτρόφων σοβαρής απόκλισης και παραβίασης προβλέπονται:

1. Προφορική παρατήρηση από την Επιτροπή.

2. Έγγραφη προειδοποίηση από την Επιτροπή

3. Απομάκρυνση από τη Φ.Ε.

Οικότροφοι απομακρύνονται όταν δεν έχουν φοιτητική ιδιότητα (έχουν πάρει πτυχίο, ή διέκοψαν την φοιτησή τους)

Οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από την Εστία σε περίπτωση λόγων υγείας, όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων οικοτρόφων.

Οικότροφοι απομακρύνονται από τη Φ.Ε. με απόφαση της Επιτροπής και δεν μπορούν να ξαναμπούν σε αυτή όταν εκμισθώνουν ή ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους τα δωμάτιά.