ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.

  • Οι Νέες Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) εξυπηρετούν τη νέα γενιά της πατρίδας μας και λειτουργούν για το συμφέρον του Λαού και του Έθνους.

  • Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας μας, για καλύτερους όρους σπουδών και διαβίωσης. Η ενίσχυση των φοιτητών που προέρχονται από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα περιλαμβάνει τη διαμονή και τη διατροφή στις Εστίες, αλλά και την παροχή μέσων και μορφών για πνευματική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα.

  • Στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π. γίνονται δεκτοί, ως οικότροφοι, φοιτήτριες και φοιτητές του Ε.Μ.Π, και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Ε.Μ.Π. που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.

  • Στις Εστίες επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο για σίτιση, ως εξωτερικοί σιτιζόμενοι με την σύμφωνη γνώμη του Ε.Μ.Π.

  • Προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία των Εστιών είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, με δεδομένο ότι οι Φοιτητικές Εστίες αποτελούν φυσική προέκταση του πανεπιστημιακού χώρου.

  • Η αποδοχή του παρόντος Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του οικοτρόφου- φοιτητή και είναι στη δική του αρμοδιότητα η διαφύλαξη και σωστή εφαρμογή του.

  • Η παρουσία αστυνομικών ή καταδιωκτικών αρχών στους χώρους της Εστίας , για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική ή συνδικαλιστική δράση οικοτρόφων, δεν είναι επιτρεπτή.

  • Επέμβαση δημόσιας δύναμης, χωρίς την άδεια ή με την άδεια της Επιτροπής της Εστίας, επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής ή αν οι εγκαταστάσεις και οι οικότροφοι της Εστίας διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, δολιοφθορά.

  • Για τη ρύθμιση θεμάτων ασύλου της Εστίας εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Νόμος που ισχύει για το Πανεπιστημιακό άσυλο στο σύνολο των χώρων του Ε.Μ.Π.