ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/05/2024
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις ΝΕΕΜΠ (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υποψ. Διδακτόρων) από 15/05/2024 εως 15/06/2024
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση (επισυνάπτεται έντυπο ΝΕΕΜΠ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@central.ntua.gr. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Έντυπο αίτησης στέγασης φοιτητών ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/04/2024
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής-Επιλογής Εισδοχής & Παρακολούθησης Θεμάτων Καθημερινής Λειτουργίας Εστιών Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/3/2024
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής-Επιλογής Εισδοχής & Παρακολούθησης Θεμάτων Καθημερινής Λειτουργίας Εστιών Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2/2024
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών ΕΜΠ απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από 12/02/2024 έως 29/02/2023, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο protokollo@central.ntua.gr Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνονται η βεβαίωση σπουδών καθώς και η βεβαίωση διαγραφής της Σχολής από την οποία προέρχεται ο/η φοιτητής/τρια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ, τηλ.: 2104206893, neemp.gram@gmail.com
Έντυπο αίτησης στέγασης φοιτητών ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/11/2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/10/2023
Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών στις Ν.Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/10/2023
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής - Επιλογής Εισδοχής και Παρακολούθησης Θεμάτων Καθημερινής Λειτουργίας Εστιών Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/8/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών Ε.Μ.Π. (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών-Υποψηφίων Διδακτόρων): 1/9/2023- 30/9/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο site των εστιών http://esties.ntua.gr/, ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία. Επίσης με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά:
1. Το έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας των αποτελεσμάτων της σχολής για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς.
2. Το έγγραφο αποδοχής στο Μεταπτυχιακό
3. Το έγγραφο αποδοχής για τους Υποψήφιους Διδάκτορες.
Έντυπο αίτησης στέγασης φοιτητών ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/5/2023
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις ΝΕΕΜΠ (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υποψ. Διδακτόρων) από 16/05/2023 εως 16/06/2023
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση (επισυνάπτεται έντυπο ΝΕΕΜΠ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@central.ntua.gr. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.
Έντυπο αίτησης στέγασης φοιτητών ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/4/2023
Παρακαλούνται οι οικότροφοι φοιτητές του ΠΑΔΑ που διαμένουν στη ΦΕΖ να ενημερώνονται σχετικά με τη διαδικασία μεταστέγασής τους που έχει δρομολογηθεί από την ιστοσελίδα του Ιδρύματός τους.
Για τους διαμένοντες φοιτητές της ΦΕΖ των υπολοίπων Ιδρυμάτων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/4/2023
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής - Επιλογής Εισδοχής και Παρακολούθησης Θεμάτων Καθημερινής Λειτουργίας Εστιών Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/1/2023
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών ΕΜΠ απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από 01/02/2023 έως 15/02/2023, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο protokollo@central.ntua.gr
Στα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνονται η βεβαίωση σπουδών καθώς και η βεβαίωση διαγραφής της Σχολής από την οποία προέρχεται ο/η φοιτητής/τρια.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
Τηλ.2104206893
neemp.gram@gmail.com

Έντυπο αίτησης ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/11/2022
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής - Επιλογής Εισδοχής και Παρακολούθησης Θεμάτων Καθημερινής Λειτουργίας Εστιών Ε.Μ.Π.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/10/2022
Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών στις ΝΕΕΜΠ
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/9/2022
Καθορισμός ορίων εισοδήματος για την επιλογή των οικοτρόφων των Εστιών και υπαγωγή των ορίων στον Κανονισμό των Νέων Εστιών του ΕΜΠ.
Παρακαλώ δείτε την σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ στο συνημμένο αρχείο. pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/8/2022
Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών Ε.Μ.Π. (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών-Υπ. Διδακτόρων): 1/9/2022- 30/9/2022
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυνάπτεται έντυπο ΝΕΕΜΠ) ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Έντυπο αίτησης ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/5/2022
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις ΝΕΕΜΠ (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υποψ. Διδακτόρων) από 18/05/2022 εως 20/06/2022.
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυνάπτεται έντυπο ΝΕΕΜΠ) ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@central.ntua.gr. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Έντυπο αίτησης ΝΕΕΜΠ pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/3/2022
Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών της 29/3/2022. Ενστάσεις.

pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3/2022
Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών της 14/3/2022.

pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2/2022
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από 02/02/2022 έως 12/02/2022, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο protokollo@central.ntua.gr. Στα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνονται η βεβαίωση σπουδών καθώς και η βεβαίωση διαγραφής της Σχολής από την οποία προέρχεται ο/η φοιτητής/τρια.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
Τηλ.2104206893
neemp.gram@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/11/2021
Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών της 4/11/2021

pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/08/2021
Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών Ε.Μ.Π. (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών-Υπ. Διδακτόρων): 1/9/2021- 30/9/2021
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

pdf Το έντυπο της αίτησης για ΝΕΕΜΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/08/2021
Λόγω της μη επίλυσης των προβλημάτων ψύξης στα κτήρια 15-6-11, καλούνται οι οικότροφοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Εστίας για να παραλάβουν κλειδιά άλλων δωματίων όπου και θα μεταφερθούν προσωρινά έως την επίλυση του προβλήματος στα ως άνω κτίρια.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/08/2021
Οδηγίες πρόσβασης φοιτητών στο νέο δίκτυο WiFi Φοιτητικών Εστιών της ΕΔΥΤΕ
Η πρόσβαση των φοιτητών στο νέο δίκτυο WiFi Φοιτητικών Εστιών της ΕΔΥΤΕ, γίνεται μέσω των κωδικών EDUROAM, που διαθέτει κάθε φοιτητής του Ιδρύματος πού προσφέρει την υπηρεσία EDUROAM.

1. Οι φοιτητές που ανήκουν σε Ιδρύματα τα οποία προσφέρουν την υπηρεσία EDUROAM, μπορούν να ενεργοποιήσουν τον EDUROAM λογαριασμό τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στους ιστότοπους https://eduroam.gr/connect και https://cat.eduroam.org/,

  • Ακολουθώντας τις οδηγίες σε σχετική σελίδα του ιστότοπου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν,

  • Απευθυνόμενοι στο κέντρο διαχείρισης δικτύου (NOC) του Ιδρύματος. Στοιχεία του NOC κάθε ιδρύματος υπάρχουν στους προαναφερόμενους ιστότοπους.

2. Οι φοιτητές που ανήκουν σε Ιδρύματα τα οποία δεν προσφέρουν την υπηρεσία EDUROAM, θα πρέπει το ίδιο το Ίδρυμα να μεριμνήσει ώστε να ενταχθεί σε αυτή την υπηρεσία.

Η σχετική διαδικασία ένταξης του Ιδρύματος σην υπηρεσία EDUROAM περιγράφεται στη διεύθυνση https://pyxida.grnet.gr/mod/page/view.php?id=86


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/07/2021
Επιστολή της Πρυτανείας προς τους φοιτητές: Οδεύοντας προς τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά - Προτεραιόητα ο εμβολιασμός
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/07/2021
Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εισδοχής φοιτητών (βλ. ανακοίνωση της 17/05/2021) παρατάθηκε ως τις 25/07/2021.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/05/2021
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της συνεδρίασης στις 27/11/2020 της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχής οικοτρόφων στις ΝΕΕΜΠ, οι δικαιούχοι μπορούν να παραλάβουν το κλειδί του δωματίου τους μετά απο επικοινωνία με την Γραμματεία των Εστιών (τηλ. 2104206893). Υπενθυμίζεται ότι για την παραλαβή του κλειδιού θα πρέπει να προσκομίζουν Βεβαίωση Σπουδών και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/05/2021

Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις ΝΕΕΜΠ (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών-Υποψ. Διδακτόρων) από 18/05/2021 εως 18/06/2021.
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυνάπτεται έντυπο ΝΕΕΜΠ) ηλεκτρονικά στο e-mail:
protokollo@central.ntua.gr.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Έντυπο αίτησης ΝΕΕΜΠ
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/03/2021

Ενημέρωση σχετικά με τις εισδοχές του ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα δύο πρακτικά της επιτροπής επιλογής (Συν.27/11/2020), για την εισδοχή οικότροφων στις Νέες Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ) και στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ) προς ενημέρωση των δικαιούχων. Η παραλαβή των δωματίων στις ΝΕΕΜΠ μπορεί να γίνει όταν αρθούν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις.

Σημειώνεται ότι στη ΦΕΖ η εισδοχή των νέων φοιτητών που έχουν γίνει αποδεκτοί δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της επικείμενης ολοκληρωτικής ανακαίνισης των κτηριακών εγκαταστάσεων, που αναμένεται να ξεκινήσει με το νέο ακαδημαϊκό έτος. Tα αρμόδια Ιδρύματα και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν ήδη λάβει σχετική ενημέρωση, με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να αναζητά εναλλακτικές λύσεις κάλυψης της διαμονής και της σίτισης τόσο των νέων φοιτητών όσο και των ήδη διαμενόντων, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν σταδιακά έως την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης, που εκτιμάται ότι θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ για τις Νέες Εστίες ΕΜΠ
pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ για την Φοιτητική Εστία Ζωγράφου
pdf


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02/11/2020

EKTAKH ENΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ COVID-19

Ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε αργά σήμερα τη διοίκηση του ΕΜΠ ότι δεν θα διενεργηθεί ο έλεγχος αντισωμάτων που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη 3/11/2020 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Αυτό γίνεται διότι τα νέα μέτρα κατά της διασποράς του ιού, που τίθενται σε ισχύ από αύριο, δεν συνάδουν, κατά τον ΕΟΔΥ, με συγκέντρωση/συγχρωτισμό εξεταζομένων. Ο έλεγχος αναβάλλεται για να γίνει υπό ευνοϊκότερες συνθήκες.

Λυπούμαστε για την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής και περισσότερο επειδή ο αυριανός έλεγχος είχε προγραμματιστεί να γίνει στους φοιτητές του ΕΜΠ για τους οποίους ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι υψηλής προτεραιότητας.

Από την Πρυτανεία του ΕΜΠ

Η ανακοίνωση της Πρυτανείας
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/10/2020
Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στις Εστίες που αφορούν πρωτοετείς (με το 5%) και άλλες κατηγορίες, πραγματοποιούνται από σήμερα Δευτέρα 19/10/2020 έως και Παρασκευή 30/10/2020.
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τα έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ.

Έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ
pdf.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/9/2020
Έναρξη αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υπ. Διδακτόρων: 9/9/2020- 9/10/2020
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr
χρησιμοποιώντας τα έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/6/2020
Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/5/2020
Οδηγίες για την επαναλειτουργία φοιτητικών εστιών
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/5/2020
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών (προπτυχιακών - μεταπτυχιακών - διδακτόρων) από 15/05/2020 εως 15/06/2020.
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ ) ηλεκτρονικά στο email:
protokollo@central.ntua.gr
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/04/2020
Επείγουσα ανακοίνωση: Παράταση της ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β 956) απόφασης (προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών Α.Ε.Ι.).
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/03/2020
Επείγουσα ανακοίνωση: Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/03/2020
Επείγουσα ανακοίνωση: Οδηγίες μετακίνησης φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/03/2020
Επείγουσα ανακοίνωση: Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/03/2020
Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Εισδοχών για εισαγωγή στις ΦΕΖ.
pdf


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/03/2020
Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 θα γίνει απολύμανση σε όλα τα κτίρια της ΝΕΕΜΠ και της ΦΕΖ, καθώς και σε όλα τα δωμάτια των οικοτρόφων.
Η απολύμανση θα αρχίσει στις 09:00.
Σημειώνεται ότι:
1. δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία από το απολυμαντικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί, το οποίο αφορά αποκλειστικά τον COVID-19,
2. μπορείτε να εισέρχεστε στο δωμάτιό σας 30 λεπτά μετά το πέρας της απολύμανσής του.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/03/2020
Συνιστάται, προς ανάσχεση της εξάπλωσης του υιού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση βεβαίωσης περί παραμονής ή μη στις Φοιτητικές Εστίες, να υποβάλουν το σχετικό αίτημα (επισυνάπτεται πρότυπο αίτησης) στο email: neemp.gram@gmail.com.

Η σχετική βεβαίωση θα παραλαμβάνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας κο Ε. Φελέκο (Θωμαΐδιο Κτήριο), μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 772 1928.
Δείτε το σχετικό έγγραφο pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/03/2020
Αλλαγή στην λειτουργία των εστιατορίων ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ
Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού, ο χώρος των εστιατορίων δεν θα είναι διαθέσιμος για κατανάλωση γευμάτων και παραμονή εντός.
Η διάθεση του φαγητού θα γίνεται σε ατομική συσκευασία.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/01/2020
Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών
από 03/02/2020 έως 14/02/2020
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία των ΝΕΕΜΠ, (Κοκκινοπούλου 6Α, Ζωγράφου) καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής,
από 09:00 έως 14:00
ή στο email: neemp.gram@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/12/2019
Εισοδηματικά κριτήρια εισδοχής ΝΕΕΜΠ/ΦΕΖ για το 2019-2020
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/12/2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ 2019-2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/11/2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ 2019-2020
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/10/2019
Νέα ημερομηνία αιτήσεων εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ για φοιτητές παλαιών ετών: 23/10/2019 έως 31/10/2019.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/9/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 26/9/2019 ΕΩΣ 31/10/2019.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΕΜΠ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ Σ.Κ. ΑΠΟ 9.00-13.30)
'Η ΣΤΟ EMAIL: neemp.gram@gmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2104206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/7/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ):
8/7/2019 ΕΩΣ 9/8/2019.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΕΜΠ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ Σ.Κ. ΑΠΟ 9.00-13.30)
'Η ΣΤΟ EMAIL: neemp.gram@gmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2104206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/5/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ): 15/5/2019 ΕΩΣ 17/6/2019.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΕΜΠ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ Σ.Κ. ΑΠΟ 9.00-14.00)
'Η ΣΤΟ EMAIL: neemp.gram@gmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2104206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/2/2019

Πρακτικό Συνεδριάσεων Επιτροπής Εισδοχών
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/1/2019

Πρακτικό Συνεδριάσεων Επιτροπής Εισδοχών
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/1/2019

Συνεχίζονται οι αιτήσεις εισδοχής από μετεγγραφή έως 31/1/2019
Οι αιτήσεις καταθέτονται στην γραμματεία των Νέων Εστιών ΕΜΠ οδος Κοκκινοπουλου 6α ζωγράφου.
Από Δευτέρα-Παρασκευή από 8.30 έως 14.00
Τηλ 2104206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2018

1. Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 και ώρα 10.00πμ έως 12.00 θα δωθούν στους δικαιούχους τα δωμάτια στη ΦΕΖ.
Απαραίτητη προϋπόθεση: Βεβαίωση σπουδών 2018-2019 και ταυτότητα.
2. Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018 και ώρα 10.00πμ έως 12.00 θα δωθούν στους δικαιούχους τα δωμάτια των ΝΕΕΜΠ.
Απαραίτητη προϋπόθεση: Βεβαίωση σπουδών 2018-2019 και ταυτότητα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/11/2018

Πρακτικό Συνεδριάσεων Επιτροπής Εισδοχών
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/11/2018
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 9.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π. στην Αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών, με θέμα:
Αιτήσεις Εισδοχής όλων των κατηγοριών, ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/11/2018
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/11/2018 έως 30/11/2018 θα δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις Εστίες Ε.Μ.Π. φοιτητών από μεταγραφή.
Κατάθεση αιτήσεων στο:
Κτήριο Διοίκησης Νέων Εστιών Ε.Μ.Π.
Κοκκινοπούλου 6Α, Ζωγράφου
Καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από 09:00-14:00
ή ηλεκτρονικά στο neemp.gram@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/10/2018
Σας ενημερώνουμε λόγω ειδικών συνθηκών η Γραμματεία ΦΕ/ΕΜΠ θα δεχθεί αιτήσεις φοιτητών παλαιών ετών από ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018.
Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην παραπάνω προθεσμία.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/9/2018
Σας ενημερώνουμε ότι : 1. Από Δευτέρα 10/9/2018-28/9/2018* δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Πρωτοετών φοιτητών.
Από Δευτέρα 10/9/2018 – 15/10/2018 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Μεταπτυχιακών & Υποψηφίων Διδακτόρων (πρώτης εγγραφής)
Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6α Ζωγράφου)
από 8.30 εως 13.30 καθημερινά εκτος Σ/Κ ή ηλεκτρονικά στο neemp.gram@gmail.com
Πληροφορίες: Γραμματεία 2104206893 2107793918
Site http://www.ntua.gr/ Παροχές προς φοιτητές-Φοιτητικές Εστίες.
*Η ημερομηνία 28/9/2018 είναι καταληκτική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και χωρίς την βεβαίωση σπουδών
(λόγω καθυστέρησης από τις γραμματείες των σχολών), την οποία θα πρέπει να καταθέσουν όταν την παραλάβουν.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/8/2018
Ενημερώνουμε τους οικοτρόφους των ΦΕ/ΕΜΠ ότι το εστιατόριο των Εστιών θα λειτουργήσει:
Από Σάββατο 1/9/2018 και θα ξεκινήσει με το μεσημεριανό φαγητό.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/8/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΜΠ
Για την συνέχιση της σίτισης το καλοκαίρι
Σήμερα, Παρασκευή 3 Αυγούστου, επαναλειτουργεί η σίτιση στις Νέες εστίες του ΕΜΠ μετά την διακοπή της στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πρόκειται για μία τεράστια κατάκτηση αφού ποτέ ξανά η σίτιση δεν έχει επανέλθει μήνα Αύγουστο για τους φοιτητές που μένουν και το καλοκαίρι στην Αθήνα, όχι κατά επιλογή αλλά είτε επειδή δουλεύουν για να εξασφαλίσουν τα έξοδα της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, είτε επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των διακοπών. Ο σύλλογος μας, μαζί με τον σύλλογο οικότροφων των ΦΕΑ και την επιτροπή αγώνα των ΦΕΠΑ, άνοιξε το ζήτημα της σίτισης, της συντήρησης, της καθαριότητας και της φύλαξης τους καλοκαιρινούς μήνες από πολύ νωρίς. Είδη από αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις στις διοικήσεις των εστιών ζητώντας να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για την διασφάλιση των παραπάνω. Σε κινητοποίηση μάλιστα που έγινε στα μέσα του Ιούλη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αρμόδιο φορέα του Υπουργείου για τις εστίες, καταφέραμε να αποσπάσουμε την δέσμευση ότι θα διασφαλιστεί η σίτιση σε όλες τις εστίες αλλά και θα λυθούν όλα τα προβλήματα που είδη υπήρχαν σε συντήρηση κι αναλώσιμα.
Μπορεί η σίτιση έπειτα από συνεχείς πιέσεις του συλλόγου μας να εξασφαλίστηκε, αλλά η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Οι διοικήσεις, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και η ίδια η κυβέρνηση έχουν τεράστιες ευθύνες. Από την μία τροφοδοτούν με δις ευρώ μέσω αναπτυξιακών νόμων το κεφάλαιο και από την άλλη η χρηματοδότηση για τα ιδρύματα και τις σχολές μας παραμένει πετσοκομμένη. Την ίδια ώρα παραμένει το απαράδεκτο καθεστώς των εργολαβιών με αποτέλεσμα την πολύ κακή ποιότητα ή την μη λειτουργία των υπηρεσιών στις εστίες (σίτιση, στέγαση, συντήρηση, φύλαξη κλπ) σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, με γνώμονα πάντοτε την εξασφάλιση μεγαλύτερων κερδών.
Δεν σταματάμε εδώ! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ώστε να διασφαλίζεται απρόσμενα η σίτιση, η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!
Ενισχύοντας τον σύλλογο μας που αποτελεί πραγματικό αποκούμπι των οικότροφων φοιτητών, δυναμώνουμε τον αγώνα μας και την συλλογική δράση.
Μόνο όλοι μαζί και μέσα από τους συλλόγους μας και την κοινή πάλη μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτήν την κατάσταση και όχι ο καθένας μόνος του. Βάζουμε στο στόχαστρο αυτήν την πολιτική που για να διασφαλίσει τα κέρδη των εργολάβων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τσακίζει τα δικά μας δικαιώματα. Παλεύουμε για ενιαίο κρατικό φορέα που θα διαχειρίζεται όλες τις εστίες πανελλαδικά, με αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας. Να πάρουν πόδι οι εργολάβοι και να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
Πιο συγκεκριμένα για την σίτιση:
· Η σίτιση θα γίνεται μέσω κέτερινγκ μέχρι να ξανά ανοίξει το εστιατόριο.
· Το φαί θα διανέμεται στο στέκι κάτω από την διοίκηση από τις 1 μέχρι τις 8 το βράδυ με την ένδειξη του πάσο ή ταυτότητας.
· Όποιος δεν έχει προλάβει να κάνει αίτηση μπορεί να το δηλώσει στην γραμματεία των εστιών τις πρωινές ώρες
που είναι ανοιχτή.
· Να διασφαλιστεί άμεσα η σίτιση και στις ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ.
Αθήνα 3/8/2018
Σ.Ο.Ν.Φ.Ε.Ε.Μ.Π


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/8/2018
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 3/8/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2018
ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΕΕΜΠ,
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΝΕΕΜΠ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ.
ΩΡΕΣ: 13.00-20.30
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΝΦΕΕΜΠ 24/7/2018
Ο Σύλλογος οικοτρόφων ΝΦΕΕΜΠ εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους πυρόπληκτους
Ο Σύλλογος οικοτρόφων ΝΦΕΕΜΠ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Συμπαραστέκεται στους τραυματίες, τους κατοίκους των περιοχών που έχουν χτυπηθεί. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι κάτοικοι με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες έχοντας να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την μεγάλη φωτιά αλλά και την ανυπαρξία μέτρων αντιπυρικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα στην πυροσβεστική, με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και των προηγούμενων. Αυτές τις κρίσιμες ώρες καλούμε τους φοιτητές και τους σπουδαστές να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην ανακούφιση των ανθρώπων που έχουν πληγεί, να συνδράμουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να ικανοποιηθούν οι πρώτες ανάγκες όσων έχουν πληγεί. Καλούμε όλους τους φοιτητικούς-σπουδαστικούς συλλόγους να εκφράσουν την έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες. Οργανώνουμε την αλληλεγγύη και συμμετέχουμε στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής:
Εμφιαλωμένο νερό
Τρόφιμα (κονσέρβες, φρυγανιές, μπισκότα, γάλα, μακαρόνια κλπ)
Φάρμακα (γάζες, «Μπεταντίν», παυσίπονα κλπ.)
Παιδικά είδη (τροφές, πάνες, μωρομάντηλα κλπ)
Τα είδη θα συγκεντρώνονται στα γραφεία του ΠΑΜΕ (Αγίας Φιλοθέης 5β, πλατεία Μητροπόλεως), στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Δ. Ομ. Σκυλίτση 19) και στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου (Δανουκαρά 7, Λαύριο).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/5/2018
Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 15/5/2018 Εως 15/6/2018 ξεκινούν οι αιτήσεις εισδοχής Παλαιών ετών στις φοιτητικές εστίες Ε.Μ.Π.
Υποβολή αιτήσεων στο κτίριο διοίκησης ΝΕΕΜΠ ( Κοκκινοπούλου 6Α ) από ωρα 9.00-14.00


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/4/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/4/2018
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/1/2018
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ, φοιτητών από μετεγγραφή είναι έως 2/2/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ 23-10-2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/10/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΕΜΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/10/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΕΜΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/10/2017
Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017 και ώρα 9.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών , με θέμα αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών , και παλαιών ετών φοιτητών , για την Φ.Ε.Ζ. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/10/2017
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 14.30 θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών , με θέμα αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών, και παλαιών ετών φοιτητών , για τις ΝΕΕΜΠ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/10/2017
Μετά από υπόδειξη Δημόσιου Φορέα, παρακαλούνται όσοι έχουν εκκρεμότητες σε δικαιολογητικά για την αίτηση εισδοχής τους (π.χ. Βεβαιώση σπουδών, εκκαθαριστικό 2016 κλπ) να τα προσκομίσουν μέχρι Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 10.30.π.μ. ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης τους , στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών στις 23/10/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/9/2017
Σας ενημερώνουμε ότι:
1.Από Δευτέρα 11/9/2017-29/9/2017 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Προπτυχιακών φοιτητών
2.Από Δευτέρα 11/9/2017-16/10/1017 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Μεταπτυχιακών & Υποψ. Διδακτόρων.
Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6Α Ζωγράφου)
από 9.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Σ/Κ.
Για πληροφορίες:
Γραμματεία Τηλ . 2104206893 -210 7793918 ή στο site http://www.ntua.gr/
- ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/5/2017
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ 15/5/2017 ΕΩΣ 15/6/2017
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ/ΦΕΖ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ.
Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6Α Ζωγράφου)
από 9.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Σ/Κ.
Για πληροφορίες:
Γραμματεία Τηλ . 2104206893 -210 7793918 ή στο site http://www.ntua.gr/
- ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2/2017

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την χτεσινή συνεδρίαση 1/2/2017 της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχής των φοιτητικών εστιών του Ε.Μ.Π.,
όλοι οι αιτούντες φοιτητές από μετεγγραφή είναι δικαιούχοι δωματίου, στις ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ.
Τα αποτελέσματα είναι τα εξης:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ:
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΙΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΚΑΓΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,
ΤΟΠΟΥΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΜΙ
ΓΡΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Για την παράδοση των δωματίων, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει μαζί του φοιτητική ταυτότητα ή Αστυνομική ταυτότητα, και επίσης να προσκομηθεί η βεβαίωση σπουδών.
Η παράδοση θα γίνεται από Δευτέρα 6/2/2017 έως Παρασκευή 10/2/2017 από 9.00 πμ.- 13.00,
Στα γραφεία κτιρίου Διοίκησης των ΝΕΕΜΠ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΕΖ:
ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΑΣΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΗ
ΣΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΣΙΓΓΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΑ ΑΓΑΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Για την παράδοση των δωματίων, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει μαζί του φοιτητική ταυτότητα ή Αστυνομική ταυτότητα, και επίσης να προσκομηθεί η βεβαίωση σπουδών.
Η παράδοση θα γίνεται από Δευτέρα 6/2/2017 έως Παρασκευή 10/2/2017 από 9.00 πμ.- 12.30 Στα γραφεία της γραμματείας της ΦΕΖ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/12/2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/ΕΜΠ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 31/1/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/11/2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 15/12/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/11/2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΕ/Ε.Μ.Π.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ
1. ΜΟΥΡΑΤΗ ΕΛΠΙΔΑ
2. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
6. ΣΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΤΣΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
11. ΓΚΟΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ
12. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
14. ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΧΑΣΑΝ ΑΪΤΑΤΣ
16. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17. ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
21. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
22. ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
23. ΛΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
24. ΦΡΕΝΓΚΟΥ ΑΝΙΣΑ
25. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΣΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
27. ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
29. ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. ΝΤΑΣΚΑ ΑΝΝΑ
31. ΣΑΝΕΜ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
32. ΧΑΛΙΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
33. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
34. ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΙΚΗ
35. ΓΚΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
36. ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
37. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
38. ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Φ.Ε.Ζ. (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.)
1. ΓΟΛΙΚ ΣΟΦΙΑ
2. ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΠΑΝΤΕΧΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
4. ΖΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΓΙΟΥΖΕΛ ΕΡΓΙΟΥΝ
7. ΚΑΪΝΟ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
8. ΜΠΑΝΤΟΥΡΑ ΟΛΕΚΣΑΝΤΡΑ
9. ΧΑΤΖΗ ΣΕΡΗΦ ΧΑΣΑΝ
10. ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
13. ΤΕΡΚΕΣ ΕΡΣΕΛ
14. ΚΑΡΑΔΑΗ ΣΕΪΜ
15. ΧΟΜΚΟ ΝΕΜΠΙΛ
16. ΛΕΝΕΤΗΣ
17. ΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σας ενημερώνουμε οι δικαιούχοι εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ, φοιτητές του Ε.Μ.Π.
την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 /11/2016 και ώρα 10.30 π.μ. , να βρίσκονται στα γραφεία Διοίκησης των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6α ΓΟΥΔΙ), όπου θα γίνει η κλήρωση των δωματίων. Απαραίτητη προσκόμιση αστ. ταυτότητας και φοιτητικού πάσου, και βεβαίωση σπουδών, 2016-2017.
Σας ενημερώνουμε οι δικαιούχοι εισδοχής στην Φ.Ε.Ζ. (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), φοιτητές εκτός Ε.Μ.Π., την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11/2016 και ώρα 12.30 μμ να βρίσκονται στο κτίριο της Φ.Ε.Ζ. (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), στην Γραμματεία (Ηρώων Πολυτεχνείου 7 Ζωγράφου), όπου θα γίνει η κλήρωση των δωματίων. Απαραίτητη προσκόμιση αστ. Ταυτότητας και φοιτητικού πάσου, και βεβαίωση σπουδών 2016-2017
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ Τηλ. 2104206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/10/2016
Την Πέμπτη 3/11/2016 και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί νεα ανοιχτή Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχής, ΝΕΕΜΠ/ΦΕΖ, στην Αίθουσα Τεχνικών Μελετών του Ε.Μ.Π., με θέμα αιτήσεις εισδοχής Πρωτοετών, Παλαιών ετών φοιτητών, Μεταπτυχιακών καθώς και Υποψηφίων Διδακτόρων, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Με πράξη Πρύτανη διατηρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για δικαιούμενους εισδοχής φοιτητές ως κολούθως:
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για την επιλογή εισδοχής των οικοτρόφων των εστιών να διατηρούνται σε ισχύ τα όρια εισοδήματος ανά κατηγορία όπως και το 2015-2016 ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 26.000
2 ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 28.000
3 ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 30.000
4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 32.000
5 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των παραπάνω ορίων παραμένουν διαθέσιμα δωμάτια για τους προπτυχιακούς φοιτητές, εφαρμόζονται τα όρια που ίσχυαν προηγουμένως , δηλαδή :
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 40.000
2 ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 42.000
3 ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 44.000
4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 46.000
5 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Η γραμματεία των ΝΕΕΜΠ θα παραλαμβάνει συμπληρωματικές αιτήσεις εισδοχής από όλες τις κατηγορίες φοιτητών από 07/10/2016 ως και την 21/10/2016 από 08:30 – 13:30 καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακα.
O Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διοικητικής Μέριμνας Καθ. Δ. Ε. Παπαντώνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/10/2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/10/2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε.Μ.Π 2016-2017
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ:
1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
3. ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΔΕΛΗ ΦΕΡΔΗ
8. ΠΙΓΚΑΛ ΕΡΚΑΝ
9. ΚΙΓΙΤΖΗ ΜΕΡΤ
10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ
12. ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
13. ΤΣΙΠΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
15. ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΙΜΑΜ ΜΠΙΓΕΜ
17. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
18. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΚΙΡΙΜΚΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21. ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΟΝΟΥΣ
22. ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23. ΣΒΕΖΕΝΤΣΕΒ ΝΑΤΒΙΝΤ
24. ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΦΑΤΜΑΝΟΥΡ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ Ε.Μ.Π:
1. ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
2. ΚΟΥΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ
3. ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΠΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΜΑΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
8. ΜΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΠΟΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΣΑΛΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
12. ΚΑΟΥΛΑΣ ΑΔΑΜΟΣ
13. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΚΑΙΣΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
15. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΕΖ 2016-2017
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ:
1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
2. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΝΟΥΡ
3. ΔΟΝΤΟΥΔΗ ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
4. ΖΑΧΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
5. ΖΑΠΑΝΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
6. ΣΑΛΗ ΦΕΤΑ ΟΚΤΑΙ
7. ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
8. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΟΚΑΝ
9. ΧΑΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ ΣΑΦΕΡ
10. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
14. ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
15. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
17. ΧΟΥΣΕΪΝΚΟ ΤΖΑΝΣΕΡ
18. ΛΕΜΠΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
19. ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
20. ΑΛΗ ΜΟΥΓΕ
21. ΤΣΑΚΗΡ ΣΕΧΕΡ
22. ΜΟΥΜΙΝ ΣΟΥΛΕ
23. ΤΖΙΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
24. ΚΙΟΣΕ ΜΕΤΙΝ
25. ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΣΚΑΝ
26. ΜΠΑΡΚΑΝ ΚΕΡΕΜ
27. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
28. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
29. ΒΟΣΚΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30. ΚΟΥΡΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΛΗΛ
31. ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
32. ΠΙΛΕ ΕΛΙΦ
33. ΓΙΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
34. ΜΟΥΡΑΤ ΟΖΕΝ
35. ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
36. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΘΗΝΑ
37. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ
38. ΚΟΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
39. ΚΙΝΑΛΗ ΑΝΙΛ
40. ΑΛΗΜ ΜΕΛΙΚΕ
41. ΚΑΡΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΑΛΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΟΥΡΑΤ
43. ΜΕΧΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
44. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
45. ΓΑΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
46. ΡΑΧΗΜ ΧΑΣΑΝ ΜΠΟΡΤΣΙΝ
47. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
48. ΓΙΑΚΙΜΕΝΚΟ ΕΛΕΝΑ
49. ΜΑΞΙΒΙΜ ΣΕΡΚΕΙ
50. ΜΠΙΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
51. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΠΕΤΑΡ
52. ΥΜΕΡΙ ΕΝΕΑ
53. ΚΟΚΟΛΗ ΑΡΤΕΛΑ
54. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
55. ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
56. ΠΑΠΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΩΝ
57. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΕΖ:
1.ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΟΥΖΟΥΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
6. ΦΙΛΝΤΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΑΠΠΕ ΕΥΓΕΝΙΑ
8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΣΙΑΦΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΖΩΗ
10. ΓΚΛΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
11. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡ ΑΫΔΙΝΕΡ
12. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡ ΑΪΓΚΙΟΥΛ
13. ΑΛΗ ΠΕΧΛΕΒΑΝ
14. ΠΡΙΦΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
15. ΜΕΧΜΕΤ ΓΚΟΝΤΖΑ
16. ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
17. ΖΙΣΟΒΙΤΣ ΞΕΝΙΑ
Σας ενημερώνουμε: οι δικαιούχοι εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ, φοιτητές του Ε.Μ.Π., την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10/2016 και ώρα 10.00 π.μ., να βρίσκονται στα γραφεία Διοίκησης των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6α ΓΟΥΔΙ), όπου θα γίνει η κλήρωση των δωματίων. Απαραίτητη προσκόμιση αστ. ταυτότητας και φοιτητικού πάσου.
Σας ενημερώνουμε: οι δικαιούχοι εισδοχής στην Φ.Ε.Ζ. (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), φοιτητές εκτός Ε.Μ.Π., την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10/2016 και ώρα 12.30 μμ να βρίσκονται στο κτίριο της Φ.Ε.Ζ. (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), στην Γραμματεία (Ηρώων Πολυτεχνείου 7 Ζωγράφου), όπου θα γίνει η κλήρωση των δωματίων. Απαραίτητη προσκόμιση αστ. Ταυτότητας και φοιτητικού πάσου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ Τηλ. 2104206893


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/10/2016
Με την πράξη Πρύτανη 313η/2016 καθορίστηκαν τα ποσά που αναγράφονται ως κάτωθι :
ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 26.000
ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 28.000
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 30.000
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 32.000
ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
Η γραμματεία των ΝΕΕΜΠ θα παραλαμβάνει από όλες τις κατηγορίες φοιτητών αιτήσεις εισδοχής από 07/10/2016 έως 21/10/2016 από 8.30 -13.30.καθημερινά εκτός Σ.Κ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/9/2016
Την Τετάρτη 5/10/2016 και ώρα 17.15, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχής, ΝΕΕΜΠ/ΦΕΖ, στην Αίθουσα Τεχνικών Μελετών του Ε.Μ.Π., με θέμα αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών και παλαιών ετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Επίσης αιτήσεις πρωτοετών Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων δεχόμαστε έως 15 Οκτωβρίου 2016.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/9/2016
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 8/9/2016 ΕΩΣ 30/9/2016 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/Ε.Μ.Π. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους:
Α)Ηλεκτρονικά στο email: neemp.gram@gmail.com
Β) Στη γραμματεία των Εστιών Κοκκινοπούλου 6Α ΓΟΥΔΙ καθημερινά από 9.00πμ-13.30 εκτος Σαββατοκύριακου.
Πληροφορίες : Τηλ. 2104206893.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/5/2016
Σας ενημερώνουμε ότι από 16/5/2016 έως 16/6/2016 ξεκινούν οι αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ & Φ.Ε.Ζ. φοιτητών προπτυχιακών παλαιών ετών. Βασική προϋπόθεση κατάθεσης αιτήσεων & δικαιολογητικών, η βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή. Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6Α Ζωγράφου) από 9.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Σ/Κ.
Για πληροφορίες:
Γραμματεία, Τηλ . 2104206893 -210 7793918 ή στο site http://www.ntua.gr/


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/4/2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2016.
Σας ενημερώνουμε κατόπιν της συνεδριάσεως της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχής δικαιούχων οικοτρόφων
που πραγματοποήθηκε στις 21/4/2016, οι δικαιούχοι που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να έρθουν στις 11 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, για να παραλάβουν δωμάτιο. Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομίσουν έγγραφα τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα, και να έχουν ταυτότητα.
Τα δωμάτια θα δοθούν με κλήρωση.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΕΕΜΠ ( Κτίριο Διοίκησης Κοκκινοπούλου 6α Γουδί έναντι ΜΑΤ)
1. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΚΑΣΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8. ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
9. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΡΟΒΟΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Φ.Ε.Ζ. (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.) (ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
1. ΛΛΑΧΑ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ
2. ΛΛΕΣΑΪ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
3. ΝΑΝΑ ΑΝΝΑ
4. ΚΙΟΣΙ ΟΛΤΙΑΝ
5. ΜΑΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
Τηλ. 2104206893, Email: neemp.gram@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/3/2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 15/4/2016
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
ΤΗΛ. 2104206893 neemp.gram@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/2/2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΦΕ/Ε.Μ.Π. ΕΩΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ, ΤΗΛ. 2104206893 neemp.gram@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/1/2016
Σας ενημερώνουμε ότι από 25/1/2016 έως 25/2/2016 ξεκινούν οι αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ & Φ.Ε.Ζ. φοιτητών από μεταγραφή. Βασική προϋπόθεση κατάθεσης αιτήσεων & δικαιολογητικών, η βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή. Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6Α Ζωγράφου) από 9.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Σ/Κ.
Για πληροφορίες:
Γραμματεία, Τηλ . 2104206893 -210 7793918 ή στο site http://www.ntua.gr/


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/10/2015
Την Παρασκευή 30/10/2015 θα γίνει η κληρωση των δωματίων για τις ΝΕΕΜΠ στις 11.00 πμ,
στα γραφεία διοίκησης των ΝΕΕΜΠ κοκκινοπούλου 6α ΓΟΥΔΙ.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και το φοιτητικό πάσο. Επίσης σε όσους εκκρεμεί η Βεβαίωση Σπουδών, θα πρέπει να την προσκομήσουν.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/10/2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΙΣΔΟΧΗΣ Ε.Μ.Π. 22/10/2015
pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/9/2015
Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργούν ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ στα κτίρια :
15ΑΒ Υπόγειο –αποθήκη 1
10Β Ισόγειο
10C Ισόγειο
3 Υπόγειο
Τα κλειδιά τα προμηθεύεστε από το τεχνικό τμήμα στη Διοίκηση, και εκεί επιστρέφονται μετά την χρήση των πλυντηρίων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/9/2015
Παράταση αιτήσεων εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ/Φ.Ε.Ζ. ΕΩΣ 15/10/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/9/2015
Αιτήσεις εισδοχής στις φοιτητικές εστίες ΝΕΕΜΠ/ΦΕΖ γίνονται απο 1/9/2015 έως 30/9/2015.
Οι αιτήσεις για τις ΝΕΕΜΠ , αφορούν φοιτητές του Ε.Μ.Π
Οι αιτήσεις για τις ΦΕΖ αφορούν φοιτητές άλλων σχολών με εξαίρεση το ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕ,ΑΣΠΕΤΕ