ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει τις εστίες είναι:

Ε. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ - Υπεύθυνη Εστιών ΦΕ/ΕΜΠ
Τηλ.: 2104206054, fax: 2104206701, email: neemp.gram@gmail.com


Γραμματεία ΦΕ/ΕΜΠ
Τηλ.: 2104206893
email: neemp.gram@gmail.com, grammateiafez@gmail.com


ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΕΜΠ
τηλ.: 2104206487


ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΕΖ
τηλ.: 2107756831