ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Το 78% των κενών θέσεων των Εστιών καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές -τριες, σπουδαστές-στριες.

2. Το 10% των κενών θέσεων καλύπτουν φοιτητές παλαιών ετών.

3. Το 10% των κενών θέσεων καλύπτουν οι κατηγορίες:

  • i. Το 8% καλύπτεται από αλλοδαπούς φοιτητές, κατανεμημένο ως εξής:Το 3% αλλοδαποί φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. ERASMUS TEMPUS, COMMET, ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ.λ.π).

  • ii. Το 5%των κενών θέσεων καλύπτουν:

    • a. Το 2,5% αλλοδαποί φοιτητές- υπότροφοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά προτεραιότητα έναντι των υποτρόφων των λοιπών Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

    • b. Το 2,5% Αλλοδαποί Φοιτητές υποβάλλουν στην Γραμματεία.

4. Το 1% των κενών θέσεων καλύπτουν παιδιά ανύπαντρων μητέρων.

5. Το 1% των κενών θέσεων της κάθε Εστίας καλύπτουν Ομογενείς φοιτητές-τριες, σπουδαστές-στριες των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το πλήθος των Ελλήνων Μεταπτυχιακών που μπορούν να διαμένουν στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π. είναι μέχρι 50 άτομα που κατανέμονται ως ακολούθως: 10 υποψήφιοι για Μ.Δ.Ε. και 40 υποψήφιοι διδάκτορες. Οι θέσεις αυτές είναι εκτός του ποσοστού κενών θέσεων.