ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Ν. Ε.Ε.Μ.Π οι υποψήφιοι οικότροφοι με σειρά πρότασης που εντάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες ως εξής:

1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες με μηδενικό εισόδημα.

2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.

3. Υποψήφιοι φοιτητές-τριες που οι ίδιοι είναι άτομα με ειδικές δεξιότητες.

Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:

1. Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

2. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων τους. Δηλωθέν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος από κάθε κατηγορία προκειμένου να φορολογηθεί.

3. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών, όταν δεν σπουδάζουν, και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές-σπουδάστριες.

4. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α 229) "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 860/79 (ΦΕΚ Α2).