ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει τις εστίες είναι:

Ε. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ,  Υπεύθυνη Εστιών ΦΕ/Ε.Μ.Π.

Τηλ. 2104206054,    Φαξ. 2104206701

Μ. ΣΑΜΨΩΝΑΚΗ, Γραμματεία ΝΕΕΜΠ                    

Τηλ. 2104206893,  Email: neemp.gram@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   Τηλ: 2104206487                       

 

 

Α. Κιτσοτώλη, Α. Παναγόπουλος, Γραμματεία ΦΕΖ 

Τηλ: 2107793918-19,   Φαξ: 2107752981

                                             

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, Τηλ: 2107756831