ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ

 

H ΕΦΟΡΕΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

Το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει τις εστίες είναι:

 

          Τηλ. 2104206054,    Φαξ. 2104206701

             ……………………………………………………………………………………………..

Τηλ. 21042060893 2104206197 ,

 Email: neemp.gram@gmail.com

 

……………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………….

 

 

Τηλ: 2107793918-19,   Φαξ: 2107752981

……………………………………………………………………………………………