ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

·        Υπεύθυνη Εστιών  Ε. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ

          Τηλ. 2104206054,   Φαξ. 2104206701         

     Γραμματεία ΝΕΕΜΠ

      Α. ΠΕΠΠΑ                                

          Τηλ. 2104206893 2104206197 

          Email: neemp.gram@gmail.com

·        ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                Τηλ: 2104206487

          ……………………………………………………

·                  Γραμματεία ΦΕΖ 

                    Τηλ: 2107793918-19,   Φαξ: 2107752981

…………………………………………………………………

·        ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,              Τηλ.  2107756831