ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

Το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει τις εστίες είναι:

 

Τηλ. 2104206054,    Φαξ. 2104206701

             …………………………………………………………………………

    Γραμματεία ΝΕΕΜΠ

                                 

Τηλ. 2104206893 2104206197 ,

 Email: neemp.gram@gmail.com

……………………………………………………………………………

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                      Τηλ: 2104206487

…………………………………………………………………………..

Γραμματεία ΦΕΖ 

Τηλ: 2107793918   Φαξ: 2107752981

………………………………………………………………………..

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,                             Τηλ.  2107756831