ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ  ΕΣΤΙΕΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες η Παλαιά και οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου.

Η Παλαιά Εστία Φοιτητική Εστία Ζωγράφου λειτουργεί από το 1975, και στεγάζεται σε ένα 10-οροφο κτίριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στην Εστία  στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%.

Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου λειτουργούν από το 2005, και στεγάζονται σε ένα συγκρότημα 15 κτιρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π.

Οι Εστίες λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Τη λειτουργία των Νέων Φοιτητικών Εστιών, διέπει, ως προς το γενικό πλαίσιο, ο  Εσωτερικός Κανονισμός των Εστιών, ο οποίος καταρτίστηκε το 2007, και τα άρθρα του έχουν επικυρωθεί, με την Απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.στις 27/8/2012.

Με απόφαση του ΔΣ της Φοιτητικής Λέσχης ΕΜΠ ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του ΕΜΠ, με αρμοδιότητα την επιλογή –εισδοχή  δικαιούχων οικοτρόφων στις  ΦΕ/Ε.Μ.Π. Στην ίδια επιτροπή, με πράξη Πρύτανη, έχει ανατεθεί η παρακολούθηση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας των Εστιών καθώς και η διατύπωση εισηγήσεων στη Σύγκλητο για τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας των Εστιών. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρύτανη, υπεύθυνος για τη Φοιτητική Μέριμνα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει τις εστίες είναι:

Ε. ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ –Υπεύθυνη Εστιών ΦΕ/ΕΜΠ

Τηλ. 21042060893 Email: neemp.gram@gmail.com

Α. ΠΕΠΠΑ – Γραμματεία ΝΕΕΜΠ Τηλ.2104206893-2104206197

                       Γραμματεία ΦΕΖ               2107793717-ΦΑΞ 2107752981

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΝΕΕΜΠ  2104206487 ΦΕΖ 2107756831