ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

           10/5/2019

             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                       Εναρξη αιτήσεων ειδοχής  φοιτητών παλαιών

                      (Προπτυχιακών-   Μεταπτυχιακών- Διδακτόρων)

                      από 15/5/2019 έως 17/6/2019

                      Οι αιτήσεις θα προσκομίζονται με όλα τα απαιτούμενα

                      δικαιολογητικά, στην γραμματεία των ΝΕΕΜΠ

                      (Κοκκινοπούλου 6α Ζωγράφου καθημερινά  εκτος Σ.Κ.

                      από 9.00-14.00) ή στο email : neemp.gram@gmail.com.

                      Tηλ. Επικοινωνίας : 2104206893

 

 

 

11/1/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνεχίζονται οι αιτήσεις εισδοχής από μετεγγραφή έως 31/1/2019

 

Οι αιτήσεις καταθέτονται στην γραμματεία των Νέων Εστιών ΕΜΠ οδος Κοκκινοπουλου 6α ζωγράφου.

Από Δευτέρα-Παρασκευή από 8.30 έως 14.00

Τηλ 2104206893

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 1

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 και ώρα 10.00πμ έως 12.00 θα δωθουν στους δικαιούχους  τα δωμάτια στη ΦΕΖ  Απαραίτητη προϋπόθεση Βεβαίωση σπουδών 2018-2019 και ταυτότητα.

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο2

 

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/11/2018 και ώρα 10.00πμ έως 12.00 θα δωθουν στους δικαιούχους τα δωμάτια των ΝΕΕΜΠ  Απαραίτητη προϋπόθεση Βεβαίωση σπουδών 2018-2019 και ταυτότητα.

 

 

 

19/11/2018                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 19/11/2018

Σύμφωνα με την Απόφαση της 7ης/2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 28-08-2018, συνήλθε σήμερα 19/11/2018 η επιτροπή επιλογής για την εισδοχή οικοτρόφων στις ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ συγκροτούμενη από τους Καθηγητές Ν. Μαμάση, Μ. Μενεγάκη και Ν. Τράκα. Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι αιτήσεις των πρωτοετών σπουδαστών (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αλλοδαπών και υποτρόφων πρωτοετών) και των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αλλοδαπών και υποτρόφων παλαιών ετών), καθώς και οι αιτήσεις εισδοχής λοιπών κατηγοριών (εκ μεταγγραφής πρωτοετών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, κ.λπ.). Χρέη γραμματέως της συνεδρίασης εκτέλεσε η προϊσταμένη των Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ κα Ε. Βουρλιωτάκη.

Αναλυτικά κατατέθηκαν:

Για εισδοχή στις ΝΕΕΜΠ

-        23 αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών

-        7 αιτήσεις προπτυχιακών αλλοδαπών πρωτοετών

-        1 αίτηση προπτυχιακού ομογενούς πρωτοετούς

-        2 αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών, οι οποίες αποσύρθηκαν          

-        28 αιτήσεις προπτυχιακών φοιτητών παλαιών ετών

-        4 αιτήσεις προπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

-        24 αιτήσεις πρωτοετών μεταπτυχιακών

-        5 αιτήσεις πρωτοετών υποψηφίων διδακτόρων

-        2 αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών παλαιών ετών

-        2 αιτήσεις αλλοδαπών μεταπτυχιακών παλαιών ετών            

-        3 αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων παλαιών ετών

-        4  εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών

-        1 εκπρόθεσμη αίτηση προπτυχιακού αλλοδαπού πρωτοετούς

-        1 εκπρόθεσμη αίτηση προπτυχιακών παλαιών ετών

-        2 εκπρόθεσμες αιτήσεις πρωτοετών μεταπτυχιακών

Συνολικά κατατέθηκαν για τις ΝΕΕΜΠ 109 αιτήσεις, εκ των οποίων 7 ήταν εκπρόθεσμες και 2 αποσύρθηκαν, οπότε και εξετάσθηκαν 107 αιτήσεις.

Για εισδοχή στις ΦΕΖ

-        46 αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών

-        2 αιτήσεις προπτυχιακών ομογενών πρωτοετών

-        1 αίτηση προπτυχιακού αλλοδαπού πρωτοετούς

-        4  εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών

-        1 εκπρόθεσμη αίτηση προπτυχιακού αλλοδαπού πρωτοετούς

-        2 αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών, οι οποίες αποσύρθηκαν          

-        17 αιτήσεις φοιτητών προπτυχιακών παλαιών ετών

-        1 αίτηση προπτυχιακού ομογενούς παλαιών ετών

-        6 αιτήσεις προπτυχιακών αλλαδαπών παλαιών ετών

-        1 εκπρόθεσμη αίτηση προπτυχιακού παλαιών ετών

Συνολικά κατατέθηκαν για τις ΦΕΖ 81 αιτήσεις, εκ των οποίων 6 ήταν εκπρόθεσμες και 2 αποσύρθηκαν, οπότε και εξετάσθηκαν 79 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ, τη δεδομένη χρονική στιγμή τα διαθέσιμα δωμάτια στις ΝΕΕΜΠ  ανέρχονται σε 43 και αναμένεται να αδειάσουν άμεσα περίπου 7 δωμάτια, ενώ στις ΦΕΖ τα διαθέσιμα δωμάτια είναι 48.

Σημειώνεται ότι κατά τα προηγούμενα έτη η προβλεπόμενη από τον κανονισμό των ΝΕΕΜΠ αναλογία μεταξύ των κατηγοριών εισαγομένων δεν τηρήθηκε γιατί κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών δωματίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εισδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπει ο κανονισμός. Το τρέχον έτος με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων και τη σχετικά χαμηλή διαθεσιμότητα των δωματίων, η επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών, στη συνέχεια των προπτυχιακών φοιτητών παλαιών ετών και τέλος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων τηρουμένων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, των αναλογιών που προβλέπονται από τον κανονισμό. Ανεξαρτήτου κατηγορίας προτεραιότητα δίνεται σε άτομα ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια εφαρμόζονται τα όρια εισοδήματος που προβλέπονται από τον Κανονισμό σε περίπτωση έλλειψης δωματίων. Τέλος, οι εμπρόθεσμες αιτήσεις εξετάσθηκαν κατά προτεραιότητα.

 

Από την εξέταση των αιτήσεων για τις ΝΕΕΜΠ γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες:

 

Προπτυχιακών πρωτοετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

2

ΑΠΑΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3

ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4

ΓΡΙΖΑΝΙΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΕΔΑ

ΤΟΥΝΤΖΑΪ

6

ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7

ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9

ΣΙΦΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10

ΔΟΥΛΓΚΕΡ

ΜΕΛΙΣ

ΤΖΕΪΛΑΝ

11

ΑΜΠΤΗ ΧΑΛΗΛ ΧΑΣΑΝ

ΜΠΙΛΚΑΪ

ΧΑΣΑΝ

12

ΣΟΦΟΥΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

13

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

14

ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

15

ΧΟΜΚΟ

ΕΜΡΕ

ΧΟΥΛΟΥΣΗ

16

ΑΛ ΣΟΧΗΤΑ

ΑΛΙΣΑΡ

ΑΜΑΡ

17

ΜΠΟΥΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

ΜΠΟΖΙΚΑ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

19

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

20

ΞΕΝΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21

ΝΤΑΛΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

 Προπτυχιακών αλλοδαπών πρωτοετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΤΖΑΡΑΙΣΕΧ

ΝΤΑΝΙΕΛ

ΡΙΑΝΤ

2

ΡΙΣΧΜΑΟΥΙ

ΜΠΟΥΣΧΡΑ

ΜΠΑΣΙΛ

3

ΣΙΝΑΝΑΪ

ΕΡΑΛΝΤ

ΦΕΡΙΚ

4

ΓΚΟΥΜΕ

ΛΑΒΡΕΝΤΖΑΝ

ΙΛΙΑ

5

ΜΕΛΕΣΚΟ ΣΟΥΝΤΙΝΑ

ΜΑΡΙΛΑ

ΝΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ

6

ΧΑΝΤΕΡΙ

ΒΑΝΕΣΑ

ΓΚΕΝΤΣΙ

7

ΣΤΑΝΟΓΕΒΙΤΣ

ΝΤΟΥΝΙΑ

ΒΛΑΝΤΑΝ

 

Προπτυχιακού ομογενούς πρωτοετή

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΛΟΥΤΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΖΗΣΟΣ

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών αλλοδαπών πρωτοετών (μετά τις 28/09/2018)

1

ΧΕΦΝΥ

ΑΧΜΕΝΤ

ΑΜΠΤΕΓΚΑΛΙΛ

 

Προπτυχιακών παλαιών ετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΣΑΡΡΗΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

3

ΑΝΔΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4

ΜΟΙΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5

ΝΤΕΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6

ΠΟΣΠΟΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΚΟΡΡΕ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Προπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ

ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΜΠΕΝ

 

Μεταπτυχιακών πρωτοετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΠΙΚΑΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

3

ΠΛΑΓΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

ΗΛΙΑΣ

4

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

5

ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6

ΕΡΣΠΑΜΕΡ

ΑΛΜΠΕΡΤΟ

ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ

7

ΚΑΡΙΜΑΛΗ

ΗΛΙΑΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΓΟΥΝΑΡΗ

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Υποψηφίων διδακτόρων πρωτοετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΚΩΤΣΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ

 

Μεταπτυχιακών παλαιών ετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μεταπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΝΣΟΥΜΠΟΥΚΑ

ΣΠΥΡΟΣ

ΣΥΛΒΕΣΤΕΡ

 

Επιλαχόντες στις ΝΕΕΜΠ

Όσοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής θα ειδοποιούνται με βάση τη σειρά κατάταξης, εφόσον υπάρξουν διαθέσιμα δωμάτια.

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών (μετά τις 28/09/2018)

1

ΜΗΤΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

2

ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΦΡΑΤΖΗΣ

3

ΓΚΙΟΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ

4

ΛΙΟΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Προπτυχιακών παλαιών ετών

5

ΓΚΙΟΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΕΙΣ

6

ΔΟΥΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7

ΚΟΥΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΧΟΥΛΑΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

9

ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

10

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12

ΝΕΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

13

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ

ΝΕΣΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

14

ΜΠΕΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

15

ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

16

ΚΩΣΤΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Προπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

17

ΚΡΑΒΤΣΟΒΑ

ΜΑΝΤΕΖΧΝΤΑ

ΑΡΤΕΜ

18

ΝΤΟΝΗ

ΕΝΒΑΝΣ

ΒΑΣΙΛ

19

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Μεταπτυχιακών πρωτοετών

20

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

21

ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22

ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

23

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΡΕΒΕΚΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25

ΧΑΝΤΖΑΚΟΥ

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΟΓΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

26

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

27

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΟΡΦΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

28

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

29

ΚΑΛΦΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30

ΣΙΑΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

31

ΜΑΡΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις μεταπτυχιακών πρωτοετών (μετά τις 26/10/2018)

32

ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΛΕΩΠΑΣ

 

Υποψηφίων διδακτόρων πρωτοετών

33

ΤΡΙΓΓΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

34

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

35

ΔΡΟΣΕΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μεταπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

36

ΕΜΑΡΑ

ΜΑΝΑΛ

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

 

Υποψηφίων διδακτόρων παλαιών ετών

37

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Οι αιτήσεις των κάτωθι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού δεν γίνονται αποδεκτές την παρούσα χρονική στιγμή. Εφόσον καλυφθούν όλοι οι παραπάνω και υπάρξουν και άλλα διαθέσιμα δωμάτια, τότε αποκτούν δικαίωμα εισδοχής με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του δεύτερου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού με την παρακάτω σειρά κατάταξης.

 

 

 

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

 

Προπτυχιακών πρωτοετών

1

ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

2

ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

 

Προπτυχιακών παλαιών ετών

3

ΔΡΟΣΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

4

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΝΩΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6

ΜΠΕΛΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7

ΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

8

ΠΕΠΠΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9

ΠΕΠΠΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

10

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Μεταπτυχιακών πρωοετών

11

ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ

ΓΙΟΥΝΟΥΣ

ΜΕΧΜΕΤ

 

Υποψηφίων διδακτόρων πρωτοετών

12

ΤΑΣΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Υποψηφίων διδακτόρων παλαιών ετών

13

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

14

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

 

Οι αιτήσεις των κάτωθι δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

 

Μεταπτυχιακών πρωτοετών

1

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου πίνακα

 

2

ΚΟΥΛΕ

ΣΑΛΗ

ΣΑΜΠΡΗ

 

Δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου πίνακα

 

 

3

ΣΠΗΛΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

 

Είναι κάτοικος Αθηνών και δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου πίνακα

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών παλαιών ετών  (μετά τις 26/10/2018)

 

4

ΘΑΛΑΣΣΟΥΔΗ

ΕΛΕΑΝΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

Δεν έχει προσκομίσει κανένα δικαιολογητικό

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις μεταπτυχιακών πρωτοετών (μετά τις 26/10/2018)

5

ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ

 

Δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου πίνακα

 

 

Μεταπτυχιακών παλαιών ετών

6

ΜΠΛΙΓΟΥΡΑ

ΝΑΤΑΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου πίνακα

 

Συμπερασματικά για τις ΝΕΕΜΠ κατατέθηκαν 109 αιτήσεις, εκ των οποίων 7 ήταν εκπρόθεσμες και 2 αποσύρθηκαν, οπότε και εξετάσθηκαν 107 αιτήσεις. Από αυτές γίνονται δεκτές οι 50, ενώ οι επιλαχόντες με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού είναι 37. Εφόσον καλυφθούν όλοι οι παραπάνω και υπάρξουν και άλλα διαθέσιμα δωμάτια, τότε αποκτούν δικαίωμα εισδοχής με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του δεύτερου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού επιπλέον 14 αιτούντες. Τέλος 6 απορρίπτονται γιατί δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια κανενός πίνακα.

 

 

Από την εξέταση των αιτήσεων για τις ΦΕΖ γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες:

Προπτυχιακών πρωτοετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

2

ΓΚΡΙΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4

ΚΑΡΑΛΕΞΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

5

ΚΙΟΣΕ

ΝΤΙΛΑΡΑ

ΕΡΚΑΝ

6

ΛΙΛΑ

ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΜΠΕΝ

7

ΣΙΜΟΥΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ανευ

8

ΜΠΟΡΔΟΥΚ

ΝΤΟΟΥΚΑΝ

ΑΛΗΜ

9

ΣΤΡΑΤΟΜΠΕΡΔΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚ

10

ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11

ΚΑΤΣΑΜΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

12

ΜΠΕΛΜΠΕΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΙΜΓΚΕ

ΣΑΛΗ

13

ΜΟΥΜΙΝ

ΑΙΣΕΝΓΚΙΟΥΛ

ΦΕΡΙΔΟΥΝ

14

ΣΕΡΜΠΕΖΟΥΔΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ

15

ΜΑΧΜΟΥΤ

ΟΥΜΜΟΥΧΑΝ

ΧΑΣΑΝ

16

ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΧΑΣΑΝ

17

ΚΟΝΤΑΡΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

18

ΛΕΚΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

19

ΠΡΕΜΕΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

20

ΜΠΑΝΤΑ ΣΑΛΗ

ΦΟΥΡΚΑΝ

ΜΟΥΧΑΡΕΜ

21

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΟΡΤΣΟΥΝ

ΤΖΕΓΚΙΣ

22

ΖΟΥΜΠΟΥΛ

ΧΑΣΑΝ

ΑΧΜΕΤ

23

ΜΙΛΑΪ

ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

ΜΠΑΣΚΙΜ

24

ΒΛΑΝΤΙ

ΑΝΑΕΡΣΙ

ΑΛΚΕΤ

25

ΑΛΗΝΤΑΟΓΛΟΥ

ΟΖΛΕΜ

ΟΝΟΥΡ

26

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

27

ΜΠΕΝΕΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

28

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29

ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ

ΒΑΪΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

30

ΚΟΥΡΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

31

ΝΕΤΖΙΠΟΓΛΟΥ

ΓΚΙΟΖΔΕ

ΧΟΥΣΕΪΝ

32

ΤΕΛΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

33

ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

34

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

35

ΚΑΤΣΙΡΜΑ

ΑΝΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

36

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ

ΑΡΑΛΙΑ

ΤΖΑΝ

37

ΚΡΕΜΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

Προπτυχιακών ομογενών πρωτοετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΦΕΖΟΛΗ

ΜΑΡΙΖΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ

2

ΡΑΪΔΟΥ

ΕΛΕΝΑ

ΗΛΙΑΣ

 

Προπτυχιακού αλλοδαπού πρωτοετούς

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΚΟΣΤΙΟΥΤΣΕΝΚΟ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ

 

Προπτυχιακών παλαιών ετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΣΗΣ

2

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4

ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Προπτυχιακών ομογενών παλαιών ετών

1

 

ΠΑΠΠΑ

 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

Προπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

1

ΤΣΑΜΑ

ΚΕΒΙΝΑ

ΖΙΚΟ

2

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΟΤΙΡ

 

Επιλαχόντες στις ΦΕΖ

Όσοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής θα ειδοποιούνται με βάση τη σειρά κατάταξης, εφόσον υπάρξουν διαθέσιμα δωμάτια.

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

 

Προπτυχιακών πρωτοετών

1

ΜΙΧΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΠΑΣΧΕΝΤΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

ΛΟΤΣΙΑ

ΓΚΙΟΥΒΕΝ

ΕΡΔΟΥΒΑΝ

4

ΛΙΟΝΤΗ

ΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5

ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ

ΧΑΡΟΥΝ

ΜΕΧΜΕΤ

6

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών (μετά τις 28/09/2018)

7

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ΑΡΓΥΡΩ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8

ΝΑΤΣΗ

ΑΜΠΙΟΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ

 

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών αλλοδαπών πρωτοετών (μετά τις 28/09/2018)

9

 

ΧΑΣΙΠΙ

 

ΓΚΡΑΤΣΙΑΝΟ

 

ΝΤΑΣΝΟΡ

 

Προπτυχιακών παλαιών ετών

10

ΚΟΥΤΣΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

11

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

12

ΤΣΑΚΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ

ΗΛΙΑΣ

13

ΜΠΑΝΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14

ΠΑΠΠΑ

ΚΩΝ/ΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15

ΤΕΤΡΑΔΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

16

ΣΙΩΠΗ

ΣΥΡΜΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

17

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΡΑΦΑΗΛ

ΛΑΜΠΡΟΣ

18

ΓΚΙΖΙΝΟΥ

ΑΛΚΜΗΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19

ΠΑΡΙΑΝΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

20

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

21

ΣΑΚΑΛΗ ΧΑΣΑΝ ΜΕΜΕΤ

ΕΖΤΖΑΝ

ΧΑΛΗΤ

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών παλαιών ετών (μετά τις 26/10/2018)

22

ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΗΛΙΑΣ

 

Προπτυχιακών αλλοδαπών παλαιών ετών

23

ΡΙΖΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

24

ΣΑΝΙ

ΜΑΡΙΟΣ

ΝΕΤΖΙΠ

25

ΒΙΤΕΖ

ΜΠΟΡΙΣ

ΣΕΡΓΚΕΙ

26

ΚΟΒΑΤΣΙ

ΡΟΜΑΡΙΟ

ΗΛΙΑ

 

Οι αιτήσεις των κάτωθι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού δεν γίνονται αποδεκτές την παρούσα χρονική στιγμή. Εφόσον καλυφθούν όλοι οι παραπάνω και υπάρξουν και άλλα διαθέσιμα δωμάτια, τότε αποκτούν δικαίωμα εισδοχής με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του δεύτερου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού με την παρακάτω σειρά κατάταξης.

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

 

Προπτυχιακών πρωτοετών

1

ΚΑΠΖΑ ΦΕΪΤΟΥΛΑ

ΣΑΦΙΕ

ΙΜΠΡΑΗΜ

2

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΧΑΡΟΥΝ

ΤΖΕΛΗΛ

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις προπτυχιακών πρωτοετών (μετά τις 28/09/2018)

4

ΣΩΤΗΡΧΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

ΧΑΤΖΗΚ

ΕΜΡΑ

ΣΑΜΗ

 

Συμπερασματικά για τις ΦΕΖ κατατέθηκαν 81 αιτήσεις, εκ των οποίων 6 ήταν εκπρόθεσμες και 2 αποσύρθηκαν, οπότε και εξετάσθηκαν 79 αιτήσεις. Από αυτές γίνονται δεκτές οι 48, ενώ οι επιλαχόντες με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του πρώτου πίνακα είναι 26.   Εφόσον καλυφθούν όλοι οι παραπάνω και υπάρξουν και άλλα διαθέσιμα δωμάτια, τότε αποκτούν δικαίωμα εισδοχής με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του δεύτερου πίνακα του άρθρου 5 της παραγράφου 5 του Κανονισμού επιπλέον 5 αιτούντες.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

 

 

 

 

Ν. ΜΑΜΑΣΗΣ                                 Μ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ                                          Ν. ΤΡΑΚΑΣ

 

 

 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

16/11/2018

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 9.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π. στην Αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών, με θέμα : Αιτήσεις Εισδοχής όλων των κατηγοριών , ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ

 ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

 

 

 

15/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 15/11/2018 ΕΩΣ 30/11/2018 ΘΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ Ε.Μ.Π  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Μ.Π

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ Σ.Κ. ΑΠΟ 9.00πμ-14.00μμ.

Η΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ neemp.gram@gmail.com

 

19/10/2018

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΕ/ΕΜΠ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

                                                                                                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΕ/ΕΜΠ

 

               

 

3/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι :

1. Από Δευτέρα 10/9/2018-28/9/2018* δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Πρωτοετών  φοιτητών. Από Δευτέρα 10/9/2018 – 15/10/2018 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Μεταπτυχιακών & Υποψηφίων Διδακτόρων (πρώτης εγγραφής)

 

Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6α Ζωγράφου) από 8.30  εως 13.30 καθημερινά εκτος Σ/Κ ή ηλεκτρονικά στο neemp.gram@gmail.com

Πληροφορίες: Γραμματεία 2104206893 2107793918

Site http://www.ntua.gr/ Παροχές προς φοιτητές-Φοιτητικές Εστίες.

 

*Η ημερομηνία 28/9/2018 είναι καταληκτική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και χωρίς την βεβαίωση σπουδών (λογω καθυστέρησης από τις γραμματείες των σχολών), την οποία θα πρέπει να καταθέσουν όταν την παραλάβουν.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/8/2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΩΝ ΦΕ/ΕΜΠ ΟΤΙ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9/2018 ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΦΑΓΗΤΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/8/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΜΠ

Για την συνέχιση της σίτισης το καλοκαίρι

Σήμερα, Παρασκευή 3 Αυγούστου, επαναλειτουργεί η σίτιση στις Νέες εστίες του ΕΜΠ μετά την διακοπή της στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πρόκειται για μία τεράστια κατάκτηση αφού ποτέ ξανά η σίτιση δεν έχει επανέλθει μήνα Αύγουστο για τους φοιτητές που μένουν και το καλοκαίρι στην Αθήνα, όχι κατά επιλογή αλλά είτε επειδή δουλεύουν για να εξασφαλίσουν τα έξοδα της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, είτε επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των διακοπών.

Ο σύλλογος μας, μαζί με τον σύλλογο οικότροφων των ΦΕΑ και την επιτροπή αγώνα των ΦΕΠΑ, άνοιξε το ζήτημα της σίτισης, της συντήρησης, της καθαριότητας και της φύλαξης τους καλοκαιρινούς μήνες από πολύ νωρίς. Είδη από αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις στις διοικήσεις των εστιών ζητώντας να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για την διασφάλιση των παραπάνω. Σε κινητοποίηση μάλιστα που έγινε στα μέσα του Ιούλη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αρμόδιο φορέα του Υπουργείου για τις εστίες, καταφέραμε να αποσπάσουμε την δέσμευση ότι θα διασφαλιστεί η σίτιση σε όλες τις εστίες αλλά και θα λυθούν όλα τα προβλήματα που είδη υπήρχαν σε συντήρηση κι αναλώσιμα.

Μπορεί η σίτιση έπειτα από συνεχείς πιέσεις του συλλόγου μας να εξασφαλίστηκε, αλλά η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Οι διοικήσεις, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και η ίδια η κυβέρνηση έχουν τεράστιες ευθύνες. Από την μία τροφοδοτούν με δις ευρώ μέσω αναπτυξιακών νόμων το κεφάλαιο και από την άλλη η χρηματοδότηση για τα ιδρύματα και τις σχολές μας παραμένει πετσοκομμένη. Την ίδια ώρα παραμένει το απαράδεκτο καθεστώς των εργολαβιών με αποτέλεσμα την πολύ κακή ποιότητα ή την μη λειτουργία των υπηρεσιών στις εστίες (σίτιση, στέγαση, συντήρηση, φύλαξη κλπ) σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, με γνώμονα πάντοτε την εξασφάλιση μεγαλύτερων κερδών.

 Δεν σταματάμε εδώ! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ώστε να διασφαλίζεται απρόσμενα η σίτιση, η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ! Ενισχύοντας τον σύλλογο μας που αποτελεί πραγματικό αποκούμπι των οικότροφων φοιτητών, δυναμώνουμε τον αγώνα μας και την συλλογική δράση. Μόνο όλοι μαζί και μέσα από τους συλλόγους μας και την κοινή πάλη μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτήν την κατάσταση και όχι ο καθένας μόνος του. Βάζουμε στο στόχαστρο αυτήν την πολιτική που για να διασφαλίσει τα κέρδη των εργολάβων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τσακίζει τα δικά μας δικαιώματα. Παλεύουμε για ενιαίο κρατικό φορέα που θα διαχειρίζεται όλες τις εστίες πανελλαδικά, με αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας. Να πάρουν πόδι οι εργολάβοι και να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Πιο συγκεκριμένα για την σίτιση:

·        Η σίτιση θα γίνεται μέσω κέτερινγκ μέχρι να ξανά ανοίξει το εστιατόριο.

·        Το φαί θα διανέμεται στο στέκι κάτω από την διοίκηση από τις 1 μέχρι τις 8 το βράδυ με την ένδειξη του πάσο ή ταυτότητας.

·        Όποιος δεν έχει προλάβει να κάνει αίτηση μπορεί να το δηλώσει στην γραμματεία των εστιών τις πρωινές ώρες που είναι ανοιχτή.

·        Να διασφαλιστεί άμεσα η σίτιση και στις ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

 

 

Αθήνα 3/8/2018

Σ.Ο.Ν.Φ.Ε.Ε.Μ.Π

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   3/8/2018

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 3/8/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2018 ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΕΕΜΠ, ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥΣ ΝΕΕΜΠ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ.

 

ΩΡΕΣ: 13.00-20.30

                                                                                ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση ΔΣ Συλλόγου οικοτρόφων ΝΦΕΕΜΠ     24/7/2018

 

Ο Σύλλογος οικοτρόφων ΝΦΕΕΜΠ εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους πυρόπληκτους

 

Ο Σύλλογος οικοτρόφων ΝΦΕΕΜΠ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Συμπαραστέκεται στους τραυματίες, τους κατοίκους των περιοχών που έχουν χτυπηθεί.

Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι κάτοικοι με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες έχοντας να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την μεγάλη φωτιά αλλά και την ανυπαρξία μέτρων αντιπυρικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα στην πυροσβεστική, με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και των προηγούμενων.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες καλούμε τους φοιτητές και τους σπουδαστές να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην ανακούφιση των ανθρώπων που έχουν πληγεί, να συνδράμουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να ικανοποιηθούν οι πρώτες ανάγκες όσων έχουν πληγεί. Καλούμε όλους τους φοιτητικούς-σπουδαστικούς συλλόγους να εκφράσουν την έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες.

Οργανώνουμε την αλληλεγγύη και συμμετέχουμε στη  συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής:

       Εμφιαλωμένο νερό

       Τρόφιμα (κονσέρβες, φρυγανιές, μπισκότα, γάλα, μακαρόνια κλπ)

       Φάρμακα (γάζες, «Μπεταντίν», παυσίπονα κλπ.)

       Παιδικά είδη (τροφές, πάνες, μωρομάντηλα κλπ)

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στα γραφεία του ΠΑΜΕ (Αγίας Φιλοθέης 5β, πλατεία Μητροπόλεως), στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Δ. Ομ. Σκυλίτση 19) και στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου (Δανουκαρά 7, Λαύριο).

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/5/2018

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 15/5/2018

Εως 15/6/2018 ξεκινούν οι αιτήσεις εισδοχής Παλαιών ετών στις φοιτητικές εστίες Ε.Μ.Π.

Υποβολή αιτήσεων στο κτίριο διοίκησης ΝΕΕΜΠ ( Κοκκινοπούλου 6Α ) από ωρα 9.00-14.00

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/4/2018

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/4/2018

 

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 47687/23-10-2017 Πρυτανική πράξη και σε συνέχεια των συνεδριάσεων στις 23-10-2017 και 27-10-2017 , συνήλθε σήμερα 12/4/2018 η επιτροπή επιλογής για την εισδοχή οικοτρόφων και την παρακολούθηση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας στις ΦΕ/ΕΜΠ, συγκροτούμενη από τους καθηγητές Ν. Μαμάση, Μ.Μενεγάκη, και Ν.Τράκα.

 

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι αιτήσεις από μετεγγραφές, σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδριάσεων στις 23/10/2017 & 27/10/2017.  Χρέη γραμματέως της συνεδρίασης εκτέλεσε η υπεύθυνη λειτουργίας των ΦΕ/ΕΜΠ  κα Ε. Βουρλιωτάκη.

 

Σχετικά με τις ΝΕΕΜΠ , κατατέθηκαν (11) έντεκα αιτήσεις.

 

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΣΑΜΠΑΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΜΕΛΛΟ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΟΝ

3

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

4

ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

ΣΙΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

8

ΚΟΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΙΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

10

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΠΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Από την εξέταση των αιτήσεων γίνονται αποδεκτές και οι έντεκα αιτήσεις των ΝΕΕΜΠ.

Με διαβεβαίωση της γραμματείας τα κενά δωμάτια που υπάρχουν άμεσα είναι (5) πέντε τα οποία θα δοθούν με την σειρά κατάταξης. Τα υπόλοιπα (6) έξι, θα δίνονται αμέσως  μόλις προκύπτουν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τη ΦΕΖ κατατέθηκαν (8) αιτήσεις Ελλήνων φοιτητών και (1) μία αλλοδαπού φοιτητή.

 

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΟΥΖΕΙΡ

ΑΙΝΟΥΡ

ΜΕΜΕΤ

3

ΜΟΥΜΙΝ ΣΑΛΗ

ΕΜΙΝΕ

ΜΟΥΜΙΝ

4

ΜΗΤΣΟΥΡΑ

ΝΙΚΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ

5

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6

ΒΕΛΛΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΖΩΗ

ΑΛΕΞΙΟΣ

7

ΜΠΕΡΕΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

8

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΧΑΤΑ

ΑΡΝΟΛΝΤ

ΡΕΤΖΕΠ

 

Από την εξέταση των αιτήσεων της ΦΕΖ γίνονται αποδεκτές και οι (9) εννέα αιτήσεις, όπου με διαβεβαίωση της γραμματείας υπάρχουν άμεσα όλα τα δωμάτια διαθέσιμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Η Επιτροπή Επιλογής- Εισδοχής                                        

                Δικαιούχων Οικοτρόφων

 

 

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π: Ν. Μαμάσης

 

Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π:  Μ. Μενεγάκη

                                   

Καθηγητής  Ε.Μ.Π:  Ν. Τράκας                                                        

                                                                                   

 

                                                                                                    

 

                                                                                                    Η  Οικονομική Υπόλογος και

Υπεύθυνη των ΦΕ/Ε.Μ.Π                                                                                      

 

 

 

                                                                                                       Ε. Βουρλιωτάκη

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/1/2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ ,

φοιτητών από μετεγγραφή είναι έως 2/2/2018

 

 

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ 10/11/2017

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 47687/23-10-2017 Πρυτανική πράξη και σε συνέχεια των  συνεδριάσεων της 23/10/2017 για τις ΝΕΕΜΠ ΚΑΙ της 27/10/2017 για τη ΦΕΖ, συνήλθε σήμερα 10/11/2017 η επιτροπή επιλογής για την εισδοχή οικοτρόφων και την παρακολούθηση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας στις ΝΕΕΜΠ συγκροτούμενη από τους Καθηγητές Ν. Μαμάση, Μ. Μενεγάκη και Ν. Τράκα. Στη συνεδρίαση επανεξετάστηκαν οι αιτήσεις των πρωτοετών σπουδαστών και των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών που εκκρεμούσαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής στα πρακτικά των συνεδριάσεων της 23/10/2017 και 27/10/2017 για τις ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ αντίστοιχα, καθώς και οι αιτήσεις εισδοχής λοιπών κατηγοριών ( μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, ). Χρέη γραμματέως της συνεδρίασης εκτέλεσε η προϊσταμένη των Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ κα Ε. Βουρλιωτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΜΠ

Αναλυτικά κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Από 11/9/2017-16/10/2017) και δόθηκε παράταση έως 18/10/2017.

16                     αιτήσεις μεταπτυχιακών

 

1               αίτηση ΜΤΧ αλλοδαπού υποτρόφου (Αμπουζαμπάλ Μπάσελ του Τζαμάλ)

 

2               εκπρόθεσμες αιτήσεις ΜΤΧ φοιτητών (Τσορμπατζόγλου Γεώργιος του Ιωάννη) και (Χαιρέτη Μαρία του Μιχαήλ)

 

11                   αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων

 

        1             αίτηση υποψήφιου διδάκτορα αλλοδαπού υποτρόφου (ΑΛΑΑ ΑΧΜΕΝΤ ΖΑΚΥ  ΧΟΥΣΕΙΝ του ΑΧΜΕΝΤ ΖΑΚΥ)

 

  2                 εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψήφιων διδακτόρων  (Κόκκαλης Χρήστος-  Χριστόδουλος του Αθανασίου) και (Φραγκισκάτος Γεράσιμος του Διονυσίου)

                         

2               αιτήσεις παλαιότερων ετών (Τσικριτέας  Ανδρέας του Βασιλείου και ΚΥΕΥΝΕ  ΡΟΤΖΕΡΣ του ΕΙΡΙΟΝΕΟΥ)

     

Με διαβεβαίωση της Γραμματείας ΝΕΕΜΠ υπολογίζονται περίπου 6 διαθέσιμα δωμάτια μετά την ολοκλήρωση της εισδοχής των πρωτοετών σπουδαστών και αναμένονται περίπου 8-10 δωμάτια μετά την αποχώρηση προηγούμενων δικαιούχων.

 

Η επιτροπή ομόφωνα έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΕΚΡΕΜΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Σύμφωνα με το πρακτικό της 23/10/2017):

Αναφορικά με την αίτηση της:

1.       ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ,  του Αλεξάνδρου, τόπος διαμονής ΡΩΣΣΙΑ, έτος γεννήσεως 1984, πρωτοετής

Η επιτροπή εισηγείται θετικά αφού κάλεσε την υποψήφια και εξέτασε την οικονομική και οικογενειακή της κατάσταση. Με δεδομένο ότι πληρεί όλα τα κριτήρια εισδοχής, η επιτροπή εισηγείται η παραμονή της να επανεξεταστεί σε 3 έτη με βάση την αναλυτική βαθμολογία που θα προσκομίσει τότε.

Αναφορικά με τις αιτήσεις των (σύμφωνα με το πρακτικό της 23/10/2017):

1.       ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,  του Διονυσίου, τόπος διαμονής Λαγονήσι, πρωτοετής

2.       ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,  του Δημητρίου, τόπος διαμονής Κορωπί, παλαιών ετών

Η επιτροπή εισηγείται αρνητικά, καθώς οι περιοχές διαμονής των αιτούντων  εξυπηρετούνται από αστική συγκοινωνία μέχρι την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (απόφαση Συγκλήτου περί τροποποίησης άρθρων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας - άρθρο 6, παράγραφος 3, Οκτώβριος 2017).

Αναφορικά με τις αιτήσεις των: (σύμφωνα με το πρακτικό της 23/10/2017):

1.       TΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, του Βασιλείου  παλαιών ετών

2.       KYEYNE ΡΟΤΖΕΡΣ, του Ειριονέου, αλλοδαπός παλαιών ετών.

Οι παραπάνω προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που έλειπαν σε σχέση με τον τόπο διαμονής. Κατόπιν τούτου οι αιτήσεις τους, με δεδομένο ότι πληρούν όλα τα κριτήρια εισδοχής,  έγιναν αποδεκτές και η εισδοχή τους θα ολοκληρωθεί μόλις υπάρξουν διαθέσιμα δωμάτια.

 

Αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών:

Το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών που διαμένουν ήδη στις ΝΕΕΜΠ υπερκαλύπτει το επιτρεπόμενο ποσοστό διαμονής της συγκεκριμένης κατηγορίας στις ΝΕΕΜΠ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Εστιών όριο. Οι αιτούντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής θα ειδοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Σημειώνεται ωστόσο ότι ορισμένοι από τους αιτούντες που ολοκλήρωσαν τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, δεν εκκένωσαν τα δωμάτια αναμένοντας την απόφαση της νέας τους αίτησης με την καινούρια τους ιδιότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση στη σειρά κατάταξης, καθώς οι παραπάνω διαθέτουν ήδη κλειδί δωματίου.

 

 

Μεταπτυχιακών:

Διαμένουν ήδη:

1

ΤΣΟΥΜΠΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

2

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΑΧΜΕΤ

ΖΕΙΝΕΠ

ΧΑΣΑΝ

4

ΡΑΓΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

5

ΖΑΝΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6

ΧΑΙΡΕΤΗ

ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ

 

Θα ειδοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας

1

ΤΖΑΒΙΔΗ

ΣΟΦΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2

ΜΕΞΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

3

ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

4

ΠΑΝΤΟΥΣΑ

ΣΟΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5

ΚΡΕΜΜΥΔΑ

ΕΛΕΑΝΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ

6

ΓΕΩΡΓΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

7

ΤΟΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

8

ΚΥΤΤΑΡΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10

ΤΖΙΡΙΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΜΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Μεταπτυχιακών αλλοδαπών:

1

ΑΜΠΟΥΖΑΜΠΑΛ

ΜΠΑΣΕΛ

ΤΖΑΜΑΛ

 

Υπόλοιπες αιτήσεις (δεν εξετάσθηκαν)

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Μεταπτυχιακός, Εκπρόθεσμη αίτηση

 

αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων:

Oρισμένοι από τους αιτούντες που ολοκλήρωσαν τον προηγούμενο κύκλο σπουδών, δεν εκκένωσαν τα δωμάτια αναμένοντας την απόφαση της νέας τους αίτησης με την καινούρια τους ιδιότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση στη σειρά κατάταξης, καθώς οι παραπάνω διαθέτουν ήδη κλειδί δωματίου. Σημειώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής με την νέα τους ιδιότητα.

 

 

Υποψηφίων διδακτόρων:

Διαμένουν ήδη:

1

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3

ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗ

ΣΤΕΛΛΑ

ΜΙΧΑΗΛ

4

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5

ΚΟΚΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 

Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των παρακάτω Υ.Δ. (κατά σειρά προτεραιότητας):

1

ΚΑΤΣΙΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΓΟΥΔΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6

ΠΟΜΟΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

7

ΓΚΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

 

Υποψηφίων διδακτόρων αλλοδαπών:

1

ΑΛΑΑ ΑΧΜΕΝΤ ΖΑΚΥ

ΧΟΥΣΕΙΝ

ΑΧΜΕΝΤ ΖΑΚΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΕΖ

Αναλυτικά κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Από 11/9/2017-16/10/2017) και δόθηκε παράταση έως 18/10/2017

 

1          αίτηση μεταπτυχιακού

1          αίτηση μεταπτυχιακού αλλοδαπού

Οι αιτούντες, διέμεναν ήδη στη ΦΕΖ. Αναμένοντας την απόφαση της επιτροπής σχετικά με την αίτηση διαμονής τους στη ΦΕΖ με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, δεν είχαν παραδώσει τα κλειδιά των δωματίων του. Με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν άλλες αιτήσεις και αφού πληρούσαν τα κριτήρια εισδοχής οι αιτήσεις του έγιναν αποδεκτές.

Μεταπτυχιακός φοιτητής

1

ΔΑΜΑΛΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕΤΡΟΣ

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής αλλοδαπός

1

ΣΟΛΛΑ

ΑΝΤΟΝΙΟ

ΑΛΦΡΕΝΤ

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1.       Η προβλεπόμενη από τον παλαιό κανονισμό των ΝΕΕΜΠ αναλογία μεταξύ των κατηγοριών εισαγομένων δεν τηρείται γιατί θα είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών δωματίων. Η επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των πρωτοετών και στη συνέχεια των παλαιοτέρων ετών. Από τις λοιπές κατηγορίες αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι να αποδοθούν όλα τα κενά δωμάτια.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

 

 

 

 

Ν. ΜΑΜΑΣΗΣ                                             Μ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ                                          Ν. ΤΡΑΚΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/10/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

ΑΘΗΝΑ 27/10 2017

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 47687/23-10-2017 Πρυτανική πράξη συνήλθε σήμερα 27/10/2017 η επιτροπή επιλογής για την εισδοχή οικοτρόφων στη Φ.Ε.Ζ. συγκροτούμενη από τους Καθηγητές Δ. Κέκο, Ν. Μαμάση και Μ. Μενεγάκη. Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι αιτήσεις των πρωτοετών σπουδαστών (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αλλοδαπών και υποτρόφων πρωτοετών) και των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αλλοδαπών και υποτρόφων παλαιών ετών).

Η εξέταση των αιτήσεων εισδοχής λοιπών κατηγοριών (εκ μετεγγραφής πρωτοετών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων κλπ) θα εξεταστούν, με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης, σε επόμενη συνεδρίαση, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω κατηγοριών στο Ίδρυμα.

Αναλυτικά κατατέθηκαν:

77        αιτήσεις πρωτοετών

1          αιτήσεις υποτρόφων πρωτοετών (εκπρόθεσμη)

3          αιτήσεις αλλοδαπών πρωτοετών

1            αιτήσεις αλλοδαπών πρωτοετών (εκπρόθεσμη)

25        αιτήσεις παλαιοτέρων ετών

  3        αιτήσεις αλλοδαπών παλαιότερων ετών

Με διαβεβαίωση της Γραμματείας Φ.Ε.Ζ. υπολογίζονται άνω των 80 διαθέσιμων δωματίων με την ολοκλήρωση των αποχωρήσεων οικοτρόφων μετά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο.

 

Από την εξέταση των αιτήσεων γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες:

 

Πρωτοετών

1

ΛΑΚΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

2

ΚΟΔΖΑΑΛΗ

ΑΛΗΤΖΑΝ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

 

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

4

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

5

ΣΙΑΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

6

ΨΥΧΑΡΗΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

7

ΜΕΜΕΤ

ΝΤΟΥΙΓΚΟΥ

ΕΡΓΚΙΟΥΝ

 

8

ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΧΟΥΣΕΙΝ

ΑΡΖΟΥ

ΡΑΜΑΔΑΝ

 

9

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

10

ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ

ΕΔΑ

ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ

 

11

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

12

ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

13

ΧΑΛΚΙΩΤΗ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

 

14

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

ΣΙΜΠΕΛ

ΜΕΜΕΤ

 

15

ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ

ΑΛΗΤΖΑΝ

ΣΑΜΠΑΝ

 

16

ΤΣΟΥΛΛΧΑΙ

ΝΑΓΙΑΝΤΑ

ΑΡΤΙ

 

17

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ

ΧΡΥΣΗΙΔΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

18

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

19

ΜΟΥΜΝΙΤΣΑ

ΑΧΜΕΤ

ΣΑΛΗ

 

20

ΒΡΕΝΟΖΑΪ

ΡΑΦΑΗΛ

ΙΛΙΡ

 

21

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

22

ΚΕΧΑΓΙΑ

ΑΣΙΕ

ΣΑΜΗ

 

23

ΤΖΙΜΑ

ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

24

ΜΠΕΚΗΡ

ΕΝΙΣΕ

ΙΣΜΑΗΛ

 

25

ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ

ΑΛΠΕΡ

ΤΖΕΜΑΛΗ

 

26

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

27

ΜΠΑΝΙΑΣ

ΦΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

28

ΑΛΗΜΟΓΛΟΥ

ΜΠΟΥΣΕ

ΙΛΧΑΝ

 

29

ΧΑΤΖΗΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΟΥΜΙΤ

ΧΑΣΑΝ

 

30

ΠΑΣΑΛΗ ΜΕΜΕΤ

ΟΖΤΖΑΝ

ΜΕΤΙΝ

 

31

ΧΑΣΑΝ

ΜΕΧΜΕΤ

ΧΑΣΑΝ

 

32

ΜΑΝΑΒ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΕΤΖΕ

ΜΠΟΥΛΕΝΤ

 

33

ΤΟΠΟΥΖΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

 

34

ΑΡΗΦ

ΜΕΛΤΕΜ

ΝΑΖΜΗ

 

35

ΚΙΟΥΡΤ

ΝΤΟΑΝ

ΤΖΕΜΑΛΗ

 

36

ΧΑΣΑΝ

ΜΕΛΤΕΜ

ΜΟΥΜΙΝ

 

37

ΙΜΑΜ

ΖΙΝΤΑΝ

ΧΑΜΔΗ

 

38

ΚΑΛΦΑ

ΜΠΕΛΜΑ

ΤΖΙΧΑΤ

 

39

ΜΠΑΖΙΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΗΛΙΑΣ

 

40

ΕΜΙΝ ΧΑΣΑΝ

ΕΡΤΑΝ

ΡΙΤΒΑΝ

 

41

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΝΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

42

ΔΕΛΗ

ΜΕΜΕΤ

ΣΑΜΗ

 

43

ΤΣΑΓΚΗΡΔΕΡΕΛΗ

ΚΑΧΡΑΜΑΝ

ΦΕΪΖΟΥΛΑ

 

44

ΕΦΕΝΤΗ

ΡΑΜΠΙΧΑ

ΧΑΜΔΗ

 

45

ΠΑΔΑΛΗ ΧΑΣΑΝ

ΜΟΥΑΡΕΜ

ΑΜΕΤ

 

46

ΛΟΥΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

47

ΒΕΝΤΑΤ ΟΓΛΟΥ

ΜΠΕΡΚΑΝ

ΤΖΕΙΧΟΥΝ

 

48

ΔΕΜΗΡ ΟΓΛΑΡΗ

ΕΖΕΛ

ΕΡΤΖΑΝ

 

49

ΛΑΪΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

50

ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΕΛΗΧ

ΡΑΜΑΔΑΝ

 

51

ΤΖΑΜΠΑΖ

ΕΔΑ

ΓΙΛΜΑΖ

 

52

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

53

ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΟΓΛΟΥ

ΕΔΑ

ΤΖΕΝΓΚΙΣ

 

54

ΑΞΙΩΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

55

ΜΠΕΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

 

56

ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΥΡΙΟΣ

 

57

ΤΖΩΡΤΖΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

58

ΣΑΛΗ ΦΕΤΑ

ΣΟΝΕΡ

ΦΕΡΙΔΗΝ

 

59

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

60

 ΓΙΟΥΣΟΥΦ

ΑΡΖΟΥ

ΧΑΣΑΝ

 

61

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

62

ΝΙΖΑΜ

ΕΝΕΣ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

 

63

ΚΟΥΜΑΡΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

64

ΣΟΥΤΛΕΙΜΑΝ

ΕΜΙΝΕ

ΣΑΜΠΡΗ

 

65

ΑΓΑ

ΜΕΡΤ

ΡΙΤΒΑΝ

 

66

ΚΑΛΦΑ

ΓΚΙΖΕΜ

ΝΙΧΑΤ

 

67

ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

68

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

69

ΜΠΑΤΖΑΚ

ΧΑΡΟΥΝ

ΑΧΜΕΤ

 

70

ΚΟΥΡΟΥ

ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ

ΑΪΔΗΝ

 

71

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

72

ΛΟΥΚΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ

 

73

ΝΤΟΥΜΠΑΝ

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΡΑΧΜΗ

 

74

ΤΣΙΤΑΚ

ΝΕΡΙΜΑΝ

ΑΤΑΪ

 

75

ΕΡΚΕΚ

ΜΕΤΕ

ΣΙΑΜΠΑΝ

 

 

 

 

 

Αλλοδαπών πρωτοετών

1

ΑΛΑΓΚΑΝΤ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΤΖΑΝΑΛ

2

ΜΙΛΟΤΙΝΟΒΙΤΣ

ΒΑΝΙΑ

ΖΟΡΑΝ

3

ΦΕΤΑ

ΚΡΙΣΤΙΝΑ

ΝΤΟΥΡΙΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παλαιοτέρων ετών

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΚΙΝΑ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

3

ΓΚΡΙΖΗ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

4

ΖΑΚΟ

ΑΝΤΡΕΑΣ

ΙΩΣΗΦ

5

ΤΑΦΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7

ΠΛΕΓΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

8

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

9

ΜΠΟΖ ΝΤΙΚΜΕΤΖΗ

ΖΕΪΝΕΠ

ΑΪΝΤΗΝ

10

ΣΒΟΥΚΗ

ΝΙΚΗ

ΙΩΑΚΕΙΜ

11

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ

12

ΖΕΡΒΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

15

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

16

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

17

ΜΠΟΥΦΗΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18

ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

19

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

20

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπών παλαιοτέρων ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΟΥΛΑΜΠΑ ΤΣΟΒΟ

ΣΙΜΕΟΝ

ΛΕΟΝΑΡΝΤ

2

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ

ΡΙΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΖΩΤΟΥ

ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Αναφορικά με την αίτηση των:

ΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ

 

ΤΖΙΝΑ

ΜΙΧΑΛΗ

ΚΑΡΒΕΛΑ

ΙΟΥΛΙΑ

Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα εισδοχής με βάση τον δεύτερο πίνακα εισοδήματος που αναφέρει η Πρυτανική πράξη. Η εισαγωγή τους θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η συμπληρωματική εισδοχή των λοιπών κατηγοριών με βάση τον πρώτο πίνακα εισοδημάτων και εφόσον υπάρχουν κενά δωμάτια. Κατά προτεραιότητα θα εισαχθεί η κ. Αγγελή ως πρωτοετής

Αναφορικά με την αίτηση του:

1.       ΤΣΙΦΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,  Τόπος διαμονής Κατερίνη, έτος Γεννήσεως 1990, πρωτοετής

 

ο οποίος τυγχάνει άνω των 25 ετών, η επιτροπή  προτείνει στο αρμόδιο Διοικητικό Όργανο του Ιδρύματος την εισδοχή του ( προ του 2011 σε αντίστοιχες περιπτώσεις η εφορία της εστίας εισηγείτο στο ΕΙΝ ).

Αναφορικά με την  αίτηση  της:

1.       ΚΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ , Τόπος διαμονής Μαραθώνα , παλαιών ετών

η επιτροπή δηλώνει ότι δεν υφίσταται σαφής καθορισμός των κριτηρίων σχετικά με την κατοικία των αιτούντων και αναμένει από το αρμόδιο Διοικητικό Όργανο συγκεκριμένες οδηγίες.

Υπόλοιπες αιτήσεις (δεν εξετάσθηκαν)

3.       ΜΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ ,  ελλιπή στοιχεία ως προς τα εισοδήματα του πατέρα

4.       ΤΣΑΜΑ ΚΕΒΙΝΑ ,(ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ) αλλοδαπή πρωτοετής , ελλιπή στοιχεία ως προς τα εισοδήματα του πατέρα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΣΥΡΑΝ 2

1

ΣΙΝΟΥ

ΑΣΗΜΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1.       Η γραμματεία Φ.Ε.Ζ. αδυνατεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των διαθεσίμων δωματίων διότι τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

2.       Η προβλεπόμενη από τον παλαιό κανονισμό των αναλογία μεταξύ των κατηγοριών εισαγομένων δεν τηρείται γιατί θα είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών δωματίων. Η επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των πρωτοετών και στη συνέχεια των παλαιοτέρων ετών. Από τις λοιπές κατηγορίες αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι να αποδοθούν όλα τα κενά δωμάτια.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.       Πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα της ευθύνης και συμμετοχής των Ιδρυμάτων από τα οποία προέρχονται οι οικότροφοι τόσο στην διαδικασία εισδοχής όσο και στην ενημέρωση της πορείας των σπουδών τους. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην ενημέρωση της γραμματείας της εστίας από τα λοιπά Ιδρύματα.

2.       Το κτίριο της ΦΕΖ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

3.       Παρατηρούνται συνεχή προβλήματα με τις εργολαβίες σίτισης και συντήρησης της ΦΕΖ λόγω καθυστερήσεων πληρωμών.

4.       Το υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα να καλύψει τα κενά χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία των φοιτητικών εστιών.

5.       Στο πλαίσιο της πολιτικής για την φοιτητική μέριμνα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των εργολαβιών που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά

6.       Οι ΦΕ/ΕΜΠ δεν υποστηρίζονται στην λειτουργία από συγκεκριμένη υπηρεσία του Ιδρύματος με αποτέλεσμα να παραμένει μόνη και έκθετη η κα Βουρλιωτάκη στα καθήκοντά της ως οικονομικού υπόλογου. Επιπλέον η ελλιπής στελέχωση της γραμματείας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα  ιδιαίτερα σε ώρες εκτός ωραρίου και ημέρες αργιών.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

 

 

Δ. ΚΕΚΟΣ                                         Ν. ΜΑΜΑΣΗΣ                                 Μ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

 

 

 

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Φ.Ε.Ζ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΕΖ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ παράδοσης κλειδιού, να μην υπάρχουν εκκρεμή δικαιολογητικά στον φάκελλο του δικαιούχου(π.χ. Βεβαίωση σπουδών 2017-2018)

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/10 2017

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 47687/23-10-2017 Πρυτανική πράξη συνήλθε σήμερα 23/10/2017 η επιτροπή επιλογής για την εισδοχή οικοτρόφων στις ΝΕΕΜΠ συγκροτούμενη από τους Καθηγητές Δ. Κέκο, Ν. Μαμάση και Μ. Μενεγάκη. Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι αιτήσεις των πρωτοετών σπουδαστών (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αλλοδαπών και υποτρόφων πρωτοετών) και των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αλλοδαπών και υποτρόφων παλαιών ετών).

Η εξέταση των αιτήσεων εισδοχής λοιπών κατηγοριών (εκ μετεγγραφής πρωτοετών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων κλπ) θα εξεταστούν, με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης, σε επόμενη συνεδρίαση, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω κατηγοριών στο Ίδρυμα.

Αναλυτικά κατατέθηκαν:

31        αιτήσεις πρωτοετών

4          αιτήσεις υποτρόφων πρωτοετών

4          αιτήσεις αλλοδαπών πρωτοετών

29        αιτήσεις παλαιοτέρων ετών

2          αιτήσεις αλλοδαπών παλαιότερων ετών

Με διαβεβαίωση της Γραμματείας ΝΕΕΜΠ υπολογίζονται άνω των 70 διαθέσιμων δωματίων με την ολοκλήρωση των αποχωρήσεων οικοτρόφων μετά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο.

 

Από την εξέταση των αιτήσεων γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες:

Πρωτοετών

1

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ

ΤΖΕΜ

ΟΖΓΚΙΟΥΝ

3

ΦΟΥΝΤΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

5

ΛΟΥΠΟΥΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΒΑΝ

6

ΝΤΟΥΜΠΑΝ

ΜΠΟΥΣΕ

ΣΕΔΑΤ

7

ΝΟΥΛΑ

ΑΡΕΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΡΑΚΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9

ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10

ΚΑΙΣΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

12

ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

13

ΓΟΥΡΝΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

14

ΚΕΝΤΖ

ΓΙΟΥΒΕΝ

ΤΖΕΜΗΛ

15

ΜΑΛΑΠΑΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16

ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17

ΜΙΧΕΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

18

ΜΑΜΑΝΤΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19

ΧΟΛΕΒΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20

ΑΝΤΕΜ

ΕΦΕ

ΕΡΚΑΝ

21

ΣΓΟΥΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

22

ΚΟΤΖΑ

ΜΠΕΪΣΑ

ΙΣΜΕΤ

23

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24

ΠΟΛΥΖΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

ΘΩΜΑΣ

25

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΗΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

26

ΕΜΠΛΙΟΥΚ

ΑΛΠΑΪ

ΙΜΠΡΑΧΗΜ

27

ΤΣΑΚΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

28

ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ

ΛΥΔΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

30

ΠΟΥΠΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

 

Υποτρόφων πρωτοετών

1

ΡΟΥΒΙΖΕ

ΚΟΖΜΑ

ΤΗΑΝΑΣ

2

ΙΜΠΡΑΧΙΜ

ΤΖΩΡΤΖ

ΜΙΚΑΕΛ

3

ΓΚΟΖΝΤΑΡΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΥΜΙΟΣ

4

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

Αλλοδαπών πρωτοετών

1

ΓΙΑΡΕΜΕΝΚΟ

ΧΑΝΑ

ΟΛΕΞΑΝΤΕΡ

2

ΚΟΠΟ

ΡΑΚΣΙ

ΣΑΝΤΙΚ

3

ΖΑΚΑ

ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΝΤΩΝ.

 

Παλαιοτέρων ετών

1

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΚΟΚΜΟΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ-ΤΖΙΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5

ΠΟΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

7

ΓΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

9

ΚΑΡΑΤΖΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

10

ΖΕΡΚΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΕΡΟΘΕΟΣ

11

ΣΤΡΑΓΚΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ

12

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

13

ΡΑΚΙΤΖΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

14

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΗΔΑ

ΦΩΤΙΟΣ

15

ΚΟΛΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

16

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17

ΣΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18

ΣΒΑΡΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

19

ΜΠΕΘΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20

ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΟΣ

21

ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

22

ΞΥΔΟΥ

ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

23

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

24

ΖΕΡΒΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25

ΤΣΙΩΛΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Αλλοδαπών παλαιοτέρων ετών

1

ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΚΟΒΑΧΙΑΝ

ΗΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Αναφορικά με τις αιτήσεις των:

1.       ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ,  Τόπος διαμονής ΡΩΣΣΙΑ, έτος Γεννήσεως 1984, πρωτοετής

2.       ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΤΙΝ, Τόπος διαμονής Αλεξ/πολη, έτος γεννήσεως 1987 παλαιών ετών

οι οποίοι τυγχάνουν άνω των 25 ετών, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αλλοδαπούς προτείνει στο αρμόδιο Διοικητικό Όργανο του Ιδρύματος την εισδοχή τους ( προ του 2011 σε αντίστοιχες περιπτώσεις η εφορία της εστίας εισηγείτο στο ΕΙΝ ).

Αναφορικά με τις αιτήσεις των:

1.       ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Τόπος διαμονής Λαγονήσι, πρωτοετής

2.       ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Τόπος Διαμονής Κορωπί, παλαιών ετών

η επιτροπή δηλώνει ότι δεν υφίσταται σαφής καθορισμός των κριτηρίων σχετικά με την κατοικία των αιτούντων και αναμένει από το αρμόδιο Διοικητικό Όργανο συγκεκριμένες οδηγίες.

Υπόλοιπες αιτήσεις (δεν εξετάσθηκαν)

1.       ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , παλαιών ετών, ελλιπή στοιχεία ως προς τον τόπο διαμονής

2.       KYEYNE ΡΟΤΖΕΡΣ, αλλοδαπός παλαιών ετών, ελλιπή στοιχεία ως προς τον τόπο διαμονής

3.       ΣΟΥΡΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, παλαιών ετών ,απέσυρε.

Οι αιτήσεις των δύο πρώτων θα επανεξεταστούν εφόσον προσκομίσουν τα στοιχεία που λείπουν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1.       Η γραμματεία ΝΕΕΜΠ αδυνατεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των διαθεσίμων δωματίων διότι τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

2.       Η προβλεπόμενη από τον παλαιό κανονισμό των ΝΕΕΜΠ αναλογία μεταξύ των κατηγοριών εισαγομένων δεν τηρείται γιατί θα είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών δωματίων. Η επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των πρωτοετών και στη συνέχεια των παλαιοτέρων ετών. Από τις λοιπές κατηγορίες αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι να αποδοθούν όλα τα κενά δωμάτια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.       Παρατηρούνται συνεχή προβλήματα με τις εργολαβίες σίτισης και συντήρησης των ΝΕΕΜΠ λόγω καθυστερήσεων πληρωμών.

2.       Το υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα να καλύψει τα κενά χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία των φοιτητικών εστιών.

3.       Στο πλαίσιο της πολιτικής για την φοιτητική μέριμνα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των εργολαβιών που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά

4.       Οι ΝΕΕΜΠ δεν υποστηρίζονται στην λειτουργία από συγκεκριμένη υπηρεσία του Ιδρύματος με αποτέλεσμα να παραμένει μόνη και έκθετη η κα Βουρλιωτάκη στα καθήκοντά της ως οικονομικού υπόλογου. Επιπλέον η ελλιπής στελέχωση της γραμματείας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα  ιδιαίτερα σε ώρες εκτός ωραρίου και ημέρες αργιών.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΔΟΧΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΚΕΚΟΣ                                         Ν. ΜΑΜΑΣΗΣ                                 Μ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών (23/10/2017) για τις ΝΕΕΜΠ, οι αιτήσεις που έγιναν δεκτές είναι οι κάτωθι:

 

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

 

1.   ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                              ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

2.   ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜ                                ΤΟΥ ΟΖΓΚΙΟΥΝ

3.   ΦΟΥΝΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ                                    ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4.   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                     ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

5.   ΛΟΥΠΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΤΟΥ ΙΒΑΝ

6.   ΝΤΟΥΜΠΑΝ ΜΠΟΥΣΕ                                ΤΟΥ ΣΕΔΑΤ

7.   ΝΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ                                           ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8.   ΡΑΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9.   ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ                            ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10.     ΚΑΙΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ                                     ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11.     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

12.     ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

13.     ΓΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                   ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

14.     ΚΕΝΤΖ ΓΙΟΥΒΕΝ                                        ΤΟΥ ΤΖΕΜΗΛ

15.     ΜΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                            ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16.     ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                               ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

17.     ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                             ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

18.     ΜΑΜΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ                                 ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19.     ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                              ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20.     ΑΝΤΕΜ ΕΦΕ                                               ΤΟΥ ΕΡΚΑΝ

21.     ΣΓΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ                                       ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

22.     ΚΟΤΖΑ ΜΠΕΪΣΑ                                         ΤΟΥ ΙΣΜΕΤ

23.     ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ                           ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

24.     ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ        ΤΟΥ ΘΩΜΑ

25.     ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ                            ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

26.     ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΑΛΠΑΪ                                     ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΧΗΜ

27.     ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

28.     ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                             ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

29.     ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΛΥΔΙΑ                               ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

30.     ΠΟΥΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                                     ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

 

1.        ΡΟΥΒΙΖΕ ΚΟΖΜΑ                                       ΤΟΥ ΤΗΑΝΑΣ

2.        ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΩΡΤΖ                                    ΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛ

3.        ΓΚΟΖΝΤΑΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                      ΤΟΥ ΘΥΜΙΟΥ

4.        ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

 

1.   ΓΙΑΡΕΜΕΝΚΟ ΧΑΝΑ                                       ΤΟΥ ΟΛΕΞΑΝΤΕΡ

2.   ΚΟΠΟ ΡΑΚΣΙ                                                   ΤΟΥ ΣΑΝΤΙΚ

3.   ΖΑΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ                                             ΤΟΥ ΑΝΤΩΝ.

 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

1.     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                        ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.     ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ                 ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

3.     ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ                    ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

4.     ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΤΖΙΝΗΣ                           ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.     ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

6.     ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                  ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

7.     ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

8.     ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

9.     ΚΑΡΑΤΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                                      ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

10.  ΖΕΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

11.  ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ                       ΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ

12.  ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                                  ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

13.  ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                   ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

14.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ                              ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

15.  ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                         ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

16.  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

17.  ΣΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18.  ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝ                                       ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

19.  ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20.  ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                                   ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

21.  ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                    ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

22.  ΞΥΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ                                          ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

23.  ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ                                      ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

24.  ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                       ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25.  ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                          ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

 

1.   ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΚΟΒΑΧΙΑΝ                       ΤΟΥ ΗΛΙΑ

 

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26/10/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6α Γουδί)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ παράδοσης κλειδιού, να μην υπάρχουν εκκρεμή δικαιολογητικά στον φάκελλο του δικαιούχου(π.χ. Βεβαίωση σπουδών 2017-2018)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  24/10/2017

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/10/2017 και ώρα 9.00 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών , με θέμα αιτήσεις  εισδοχής πρωτοετών φοιτητών , και παλαιών ετών φοιτητών  , για την Φ.Ε.Ζ. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   17/10/2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 14.30 θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών , με θέμα αιτήσεις  εισδοχής πρωτοετών φοιτητών , και παλαιών ετών φοιτητών  , για τις ΝΕΕΜΠ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  17/10/2017

 

Μετά από υπόδειξη Δημόσιου Φορέα, παρακαλούνται όσοι έχουν εκκρεμότητες σε δικαιολογητικά για την αίτηση  εισδοχής τους  (π.χ. Βεβαιώση σπουδών, εκκαθαριστικό 2016 κλπ) να τα προσκομίσουν μέχρι Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 10.30.π.μ. ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης τους , στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εισδοχών στις  23/10/2017

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/2017 ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     6/9/2017

Σας ενημερώνουμε ότι:

1.Από Δευτέρα 11/9/2017-29/9/2017 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Προπτυχιακών φοιτητών

2.Από Δευτέρα 11/9/2017-16/10/1017 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής

στις ΦΕ/ΕΜΠ Μεταπτυχιακών & Υποψ. Διδακτόρων.

Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6Α Ζωγράφου) από 9.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Σ/Κ.

Για πληροφορίες:

Γραμματεία  Τηλ . 2104206893 -210 7793918  ή στο site http://www.ntua.gr/ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

 

 

 

4/5/2017             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ    ΑΠΟ 15/5/2017 ΕΩΣ 15/6/2017

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ/ΦΕΖ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ.

 

Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6Α Ζωγράφου) από 9.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Σ/Κ.

Για πληροφορίες:

Γραμματεία  Τηλ . 2104206893 -210 7793918  ή στο site http://www.ntua.gr/ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

2/2/2017

 

 

 

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την χτεσινή συνεδρίαση 1/2/2017 της Επιτροπής Επιλογής  Εισδοχής των φοιτητικών εστιών του Ε.Μ.Π., όλοι οι αιτούντες φοιτητές από μετεγγραφή είναι δικαιούχοι δωματίου, στις ΝΕΕΜΠ και ΦΕΖ.

 

 

 

Τα αποτελέσματα είναι τα εξης:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ:

 

  1. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
  2. ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  3. ΜΠΑΛΙΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  5. ΚΑΓΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  6. ΤΟΠΟΥΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΜΙ