ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Ν. Ε.Ε.Μ.Π οι υποψήφιοι οικότροφοι με σειρά πρότασης που εντάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες ως εξής:

1.Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες με μηδενικό εισόδημα.

2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.

3. Υποψήφιοι φοιτητές-τριες που οι ίδιοι είναι άτομα με ειδικές δεξιότητες.

 

Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:

Α) Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

Β) Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων τους. Δηλωθέν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος από κάθε κατηγορία προκειμένου να φορολογηθεί.

Γ) Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών, όταν δεν σπουδάζουν, και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές-σπουδάστριες.

Δ) Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α 229) <<Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων>>, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 860/79 (ΦΕΚ Α2).